Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 192 - listopad 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Od 1 grudnia 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać E-ZUS ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą musieli się posługiwać wyłącznie zwolnieniami lekarskimi w formie elektronicznej. W tym celu będą musieli... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Można pozbawić zasiłku tylko za okres faktycznej pracy

Osoba niezdolna do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę, która podejmuje jeszcze pracę na zlecenie, może być pozbawiona zasiłku wyłącznie za okres, w... »


Podstawa wymiaru zasiłku dla prowadzących firmę lub osób współpracujących liczona jest według odrębnych przepisów

Reguły odnoszące się do pracowników nie dotyczą zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność... »


Brak zgody związków na regulamin wynagradzania oznacza indywidualne ustalanie płac z pracownikami w umowach

Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze stroną związkową oznacza, że pracodawca – w sytuacji jednolitego i ustalonego negatywnego stanowiska... »


Wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich zleceniobiorcom powoduje konieczność wystawienia informacji PIT-8C

Zleceniodawca wypłacający zasiłki chorobowe i macierzyńskie zleceniobiorcom nie musi potrącać zaliczek na podatek. Powinien jednak wystawić każdemu ze... »


Upominki wręczane pracownikom z okazji urodzenia dziecka sfinansowane ze środków własnych pracodawcy

Wręczane pracownikom drobne upominki z okazji urodzenia dziecka nie podlegają przepisom o podatku dochodowym, tylko przepisom o podatku od spadków i darowizn. Pracodawca nie... »


Przekroczenie przez zleceniobiorcę będącego cudzoziemcem 183 dni pobytu w Polsce

Jeżeli zleceniodawca będący polskim nierezydentem przekroczy 183 dni pobytu w Polsce, zleceniodawca wystawi dwie informacje podatkowe: IFT-1/IFT-1R oraz PIT-11.Interpretacja... »


Nieodpłatne wydawanie posiłków pracownikom i współpracownikom

W przypadku nieodpłatnego wydawania posiłków pracownikom, a także współpracownikom (zleceniobiorcom, a także pracownikom kontrahentów), po stronie tych... »


Doładowanie przez pracodawcę kart miejskich pracownikom

Jeżeli pracodawca doładuje pracownikom karty miejskie, a pracownicy używają ich w celach służbowych i prywatnych, po stronie pracowników nie powstaje... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jakich danych osobowych można żądać obecnie od kandydata do pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy to prawda, że od 25 maja 2018 nie można żądać od kandydata do pracy podania imion rodziców i adresu miejsca zamieszkania? Jaka jest podstawa... »


Choroba w trakcie urlopu wychowawczego i po nim

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim na pierwsze dziecko do 20 kwietnia 2018 r. Następnie wykorzystała urlop wypoczynkowy od 21 kwietnia do 27 czerwca... »


Ustalanie okresu zasiłkowego po kilkudniowej przerwie w chorobie

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni bez żadnej przerwy, z kodem A. Po tym czasie na kilka dni wróciła do pracy. Następnie... »


Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP i FGŚP przy zmianie pracodawców

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób należy ustalić okres zawieszenia Funduszu Pracy dla pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego z tym wyjątkiem... »


Nagroda jubileuszowa i odprawa po podwyżce pensji

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż... »


Zgłoszenie dodatkowych osób do ubezpieczenia przez obywatela Ukrainy

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik (obywatel Polski) jest opiekunem prawnym15-letniego obywatela z Ukrainy. Czy obywatel Polski może zgłosić w zakładzie, w którym pracuje... »


Świadczenia chorobowe dla pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik (51 lat) udał się do szpitala uzdrowiskowego w okresie 27 lipca – 19 sierpnia 2018 r. Poinformował, że na koniec pobytu będzie miał... »


Świadczenia dla pracownika – kilometrówka i strój sportowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierownika regionalnego (firma usługowa – utrzymanie czystości) używa prywatnego samochodu do... »


Przejście pracownika na emeryturę

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik (mężczyzna) skończył 65 lat w dniu 27 sierpnia 2018 roku. Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik i pracodawca? Czy pracownik... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Zwracając pracownikowi składki ZUS, należy doliczyć ich wartość do przychodu

Stan faktyczny: W październiku br dokonaliśmy korekty dokumentów rozliczeniowych za listopad i grudzień 2016 r., co było konsekwencją przekroczenia w listopadzie 2016... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Regulamin wynagradzania od 1 stycznia 2019 r. – sprawdź, czy trzeba zmienić niektóre zapisy

Definicję minimalnego wynagrodzenia pracodawcy zamieszczają niekiedy w regulaminach wynagradzania. Musimy zatem sprawdzić, czy regulamin taki nie będzie wymagał modyfikacji. »


Sąd Najwyższy: nie każde spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia upoważnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca, który spóźnia się z wypłaceniem pracownikowi należnych mu pieniędzy narusza swój podstawowy obowiązek. Przy ocenie tego, czy stanowi to... »


Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia w 2019 roku

W 2019 roku, podobnie jak w latach minionych, wynagrodzenie w umowie zlecenia nadal może być wyrażone stawką kwotową, miesięczną, godzinową, akordową lub... »


Numer 192 - listopad 2018 r.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2019 r. – o ile rosną składki ZUS i świadczenia pracownicze
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie