Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 193 - grudzień 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Jakie dwa ważne limity zatrudnienia upływają w listopadzie 2018 r.

Dnia 22 listopada 2018 r. pierwszym umowom o pracę miną 33 miesiące limitu łącznego trwania umów terminowych i od tego dnia przekształcą się one w... »


Akta osobowe 2019: dwa razy więcej czasu na wprowadzenie nowych zasad

W przypadku dokumentacji prowadzonej w dniu wejścia w życie rozporządzenia ministerstwo pracy planuje 12-miesięczny okres dla pracodawców, umożliwiający im... »


Do pracodawców coraz częściej będą trafiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 23 października 2018 r. pielęgniarki, ratownicy medyczni i sekretarki medyczne mogą wystawiać w imieniu lekarza e-zwolnienia. Jednocześnie ZUS rozpoczyna szkolenia... »


5 dużych zmian w prawie pracy i wynagrodzeniach od 1 stycznia 2019 r.

Zebraliśmy dla Ciebie w jednym miejscu wszystkie zmiany w prawie, które będziesz musiał stosować od Nowego Roku. Sprawdź, jak te nowości wpłyną na... »


W 2019 r. wzrasta odpis na fundusz socjalny

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że w 2019 r. podstawa ustalania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie naliczana w oparciu o... »


Stanowisko GIP: czy trzeba przeliczyć ekwiwalenty urlopowe

Czy w związku zmianą wysokości współczynnika urlopowego po ustanowieniu święta w dniu 12 listopada 2018 r. pracodawcy powinni dokonać korekty wypłaconych... »


Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. trzeba przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Nowelizacja ustawy o PIT z 4 października 2018 r. wprowadza ważną zmianę dla płatników i innych podmiotów, które muszą sporządzać... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Umowa o pracę z kolejnym wspólnikiem spółki z o.o.

Można zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu, który jest jednym z kilku wspólników spółki z o.o. Umowa taka została zawarta z... »


Tymczasowe ustalenie ubezpieczenia w innym kraju nie jest równoznaczne z decyzją w tej sprawie

Jeżeli dana osoba nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju UE, to będzie ubezpieczony w Polsce i ma odprowadzać składki do ZUS... »


W jakim przypadku pracodawca ma prawo uchylić regulamin wynagradzania samodzielnie – bez porozumienia ze związkami

Jeśli regulamin wynagradzania został ustalony jednostronnie przez pracodawcę, to spółka była uprawniona do tego, aby go samodzielnie uchylić 3. Takie uprawnienie... »


Co decyduje o tym, że pracownik nie ponosi pełnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu pracodawcy

Jeśli pracownik wyrządził pracodawcy szkodę z winy nieumyślnej, to zgodnie z art. 119 kp zobowiązany jest do zapłaty z tego tytułu odszkodowania w... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Dzień 12 listopada a czas pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu ze sporządzeniem harmonogramu czasu pracy w systemie równoważnym dla pracownika gospodarczego (sprzątaczki). W... »


Pakiet świadczeń medycznych dla pracowników na urlopach macierzyńskich a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Jedna z naszych pracownic urodziła dziecko w dniu 05 listopada 2018 roku. Pracownica ma finansowany przez zakład pracy pakiet świadczeń medycznych. Czy w... »


Zwolnienie lekarskie po terminie – wyrównanie wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Wynagrodzenie za pracę w naszej Spółce wypłacane jest ostatniego dnia miesiąca. W związku z tym naliczenia wykonywane są wcześniej. Dnia... »


Jak wynagradzać pracownika niepełnosprawnego za ósmą godzinę pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące wynagrodzenia za pracę dla pracowników niepełnosprawnych powyżej 7 godz. Jeden z naszych pracowników posiada znaczny... »


Ustalanie podstawy świadczeń chorobowych po okresie pracy na podstawie umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Do 31.08.2018 r. mieliśmy praktykantkę szkoły zawodowej, z którą podpisaliśmy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres 36... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Rozliczanie podatkowo-składkowe kontraktu menedżerskiego

W kontekście rozliczeń składkowych, kontrakt menedżerski traktuje się jak umowę zlecenia, zaś na potrzeby kwestii podatkowych, przychód uzyskiwany w jego... »


Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie stawki godzinowej

Pracownik zatrudniony od 1 września 2018 korzystał z 9 dni urlopu wypoczynkowego (72 godz.) w grudniu br. Wynagrodzenie pracownika zostało określone stawką godzinową... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Kobiety w ciąży, niepełnosprawni – zasady odpracowywania wyjścia prywatnego

Czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia... »


Składki ZUS, umowy zlecenia po zmianie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 roku w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki... »


Numer 193 - grudzień 2018 r.

Sprawdź, czy stosujesz w swoje pracy wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie