Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 194 - styczeń 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Jak aktualizować informację o warunkach zatrudnienia po 21 listopada 2018 r.

Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w zatrudnienie bezterminowe w wielu przypadkach wymusza aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia. Wszystko ze względu... »


Czy pracodawca musi wpisać się do rejestru przechowawców akt

Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe i płacowe mogą być oddawane na przechowanie wyłącznie przedsiębiorcom trudniącym się czasowym przechowywaniem... »


Czy pracodawca musi wpisać się do rejestru przechowawców akt

Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe i płacowe mogą być oddawane na przechowanie wyłącznie przedsiębiorcom trudniącym się czasowym przechowywaniem... »


e-ZLA: Jak skonfigurować powiadomienia z PUE ZUS

lead Od 1 grudnia 2018 r. wystawianie e-ZLA jest obowiązkowe. Płatnik składek posiadający profil na PUE ZUS ma możliwość otrzymywania na bieżąco informacji... »


Choroba lub opieka: jakie dokumenty podstawą do wypłaty zasiłku od 1 grudnia?

Od 1 grudnia 2018 r. e-ZLA są obowiązkową formą wystawiania zwolnienia lekarskiego. Sprawdźmy, jakie dokumenty niezbędne są do ustalenia prawa do zasiłku... »


Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w obowiązujących dokumentach ubezpieczeniowych

Rozszerzony zostanie zakres informacji wykazywanych w części z istniejących formularzy, a także wprowadzone zostaną dwa nowe raporty imienne, z których jeden... »


E-ZLA niezbędne do wypłaty zasiłku

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA może być wystawiane, po uzyskaniu upoważnienia z ZUS, przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, a także przez... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Przestój i ochrona przedemerytalna – a co z dodatkiem wyrównawczym

Jeżeli wypowiedzeniem zmieniającym obniżono wynagrodzenie pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej i nie został on następnie dopuszczony do pracy z przyczyn... »


Główny księgowy musi zwrócić pracodawcy to, co należało zapłacić urzędowi skarbowemu

Jeżeli pracownik, będący głównym księgowym, tworzy system rozliczeń powodujący niezgodne z prawem niedopłaty podatkowe, jest on odpowiedzialny w... »


Wypłata honorarium na podstawie czasu pracy nie daje prawa do kosztów autorskich

Pracodawca popełni błąd, jeśli za główny dokument do rozliczenia 50% kosztów twórczych uzna ewidencjonowanie przez pracodawcę czasu pracy... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Umowa zlecenia zawarta ze studentem po ustaleniu braku statusu studenta

Od 1 października 2018 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, którego dotychczas traktowaliśmy jako studenta, nie naliczając w efekcie składek na ubezpieczenia społeczne i... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak obliczyć odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca może zobowiązać pracownika, mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na... »


Jak udokumentować przerwanie świadczenia rehabilitacyjnego i wrócić do pracy

Ubezpieczony ma prawo do powrotu do pracy w terminie wcześniejszym niż data końcowa decyzji wydanej przez ZUS. Wcześniejszy powrót do pracy i przerwanie świadczenia... »


O jakich zmianach dotyczących pracownika należy informować ZUS – 14 przykładów

W czasie trwania stosunku pracy sytuacja pracownika może wielokrotnie zmieniać się, np. otrzymuje wyższą pensję, zmienia wymiar etatu, nabywa prawo do emerytury albo... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Rekrutacja zleceniobiorców – sprawdź, na jakiej podstawie przetwarzać ich dane

PYTANIE CZYTELNIKA: Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe kandydata do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej? Jakie obowiązki w zakresie RODO należy... »


Umowy o dzieło przekształcone w zlecenia po kontroli ZUS – jak je rozliczyć

PYTANIE CZYTELNIKA: W wyniku kontroli ZUS zakwestionował umowy o dzieło i przekształcił w umowy zlecenie. Proszę o przykładowe przeliczenie, jak postąpić w... »


Jak rozliczyć należności przy umowie o dzieło

PYTANIE CZYTELNIKA: W umowie o dzieło wykonawca zawarł zapis o wynagrodzeniu w kwocie brutto za pokaz oraz dodatkową kwotę jako koszty dojazdu. W umowie nie wskazuje, czy jest to... »


Jak rozliczyć dokonany przez pracownika zwrot składek społecznych i składki zdrowotnej

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób rozliczyć dokonany przez pracownika zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie... »


Pomniejszanie dodatku specjalnego z tytułu choroby

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik otrzymał dodatek specjalny za wrzesień z tytułu zwiększonych obowiązków, który będzie wypłacony w październiku. We... »


Potrącenie zajęcia komorniczego wstecz

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy mogę dokonać potrącenia zajęcia komorniczego za kilka miesięcy wstecz, gdy przyszło pismo od komornika z opóźnieniem? »


Ustalanie podstawy zasiłku opiekuńczego po zmianie wymiaru etatu

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony od 21.10.2013 na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600... »


Jak rozliczyć opłacone za pracownika zaległe składki ZUS w części, która powinna zostać pokryta z jego wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z koniecznością opłacenia składek zus za pracownika z tytułu umowy zlecenia zawartej w latach 2009-2011 proszę o przedstawienie na... »


Skutki regulowania w całości zaległych składek ZUS przez pracodawcę za byłego i obecnego pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami × i Y... »


Umowa o dzieło czy umowa zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszym Ośrodku Kultury realizujemy projekt grantowy na zadanie pn. „Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup defaworyzowanych i zagrożonych... »


Numer 194 - styczeń 2019 r.

Rozliczenie podatkowe za 2018 r. – nowe formularze, nowe terminy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie