Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

numer 195 - styczeń, luty 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Ewidencje czasu pracy będziemy przechowywać nie 3, lecz aż 10 lat!

Do końca 2018 roku akta osobowe musimy przechowywać przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia, a dokumenty związane z ewidencją czasu pracy – przez 3 lata. Jednak dla... »


ZUS: Nowe raporty i oświadczenia oraz zmiany w drukach już obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Rozszerzono zakres informacji wykazywanych w części z istniejących formularzy, a także wprowadzono dwa nowe raporty imienne, z których jeden będzie składany... »


Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy – jakie zasady od 1 stycznia 2019 r.

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, zostały objęte ochroną na zasadach zbliżonych... »


Od 1 stycznia 2019 r. drobna zaległość w ZUS nie pozbawi dofinansowania z PFRON

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pojawiło się korzystne rozwiązanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosrawne. Opłacona z uchybieniem terminu niewielka... »


Dodatek stażowy poza płacą minimalną – będzie zmiana przepisów

Już od dłuższego czasu resort pracy zapowiadał podjęcie działań prowadzących do wyłączenia dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego. Projekt... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Najważniejsze wyroki sądowe dotyczące w 2018 roku opłacania składek ZUS

»


Kiosk z gazetami, budka z papierosami i kolektura totalizatora mogą być otwarte w niedziele

Placówka handlowa może być legalnie otwarta w niedzielę lub święta, jeżeli jej przeważająca działalność polega faktycznie na handlu... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Zmiana stanowiska pracy – na której liście płac zwolnienie lekarskie

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica do 3 grudnia 2018 r. była asystentem, a od 4 grudnia 2018 r. asesorem. Dnia 20 listopada 2018 r. była na zwolnieniu, które rozliczono w grudniu 2018... »


Zmiana regulaminu płacowego

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób właściwie przeprowadzić zmianę regulaminu płacowego? Czy do wprowadzenia nowego potrzebne jest zarządzenie dyrektora... »


Świadczenia z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów

PYTANIE CZYTELNIKA: Zgodnie z regulaminem ZFŚS jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Chcemy wprowadzić... »


Zwolnienie lekarskie na część dnia pracy – jaki zapis w dokumentach płacowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak wykazać w ewidencji czasu pracy przepracowane godziny (np. 3 godziny) w dniu, kiedy pracownik udał się do lekarza i za ten dzień otrzymał... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS

Od 1 września 2018 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny tytuł do... »


Dział: Rozwiązania płacowe

W jakich sytuacjach kierownik może otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracodawcy, wykonując pracę w godzinach nadliczbowych – dokonują tego bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z pewnym... »


Sprawozdania GUS – sprawdź, jakie formularze wypełniać

Pracodawcy poza rozliczeniami składkowo-podatkowymi dokonują również rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym. Jest to obowiązek nałożony... »


Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są jednocześnie płatnikami składek oraz osobami ubezpieczonymi. To na nich spoczywa więc obowiązek... »


Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik ma konflikt z prawem

Sytuacje, w których pracownik popada w konflikt z prawem, nie są częste, niemniej jednak się zdarzają i warto być na nie przygotowanym. Rodzą one dla pracodawcy... »


numer 195 - styczeń, luty 2019 r.

E-ZLA – jak rozliczać chorobę pracownika od 1 grudnia 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie