Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 196 - Luty 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Jaki będzie harmonogram wprowadzania PPK

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Na podstawie jej przepisów od połowy 2019 roku... »


Od 1 stycznia 2019 r. nowe druki ZUS i nowe kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów

W 2019 roku płatnik składek wypełnia nowe wzory dokumentów do ZUS oraz kody wykorzystywane przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdź, na czym polegają... »


Dwie wersje Płatnika w styczniu – którą z nich stosować

Nowości w przepisach wymagały dokonania zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. Dlatego od 1 stycznia 2019 r. ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik... »


Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy – zasady od 1 stycznia 2019 r.

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, zostały objęte ochroną na zasadach zbliżonych... »


Jakie są wymagania techniczne przy przejściu na dokumentację elektroniczną

Od stycznia 2019 r. to pracodawca decyduje, czy dokumentację pracowniczą (dotyczy to zarówno akt osobowych, jak i pozostałej dokumentacji kadrowej) prowadzić jak... »


Karta ewidencji czasu pracy – jak ją sporządzić i wypełnić po 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. karta ewidencji czasu pracy jest częścią obowiązkowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Wzorem dotychczasowych regulacji nowe... »


Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11 stycznia 2019 r.

Celem nowych przepisów jest wzrost ściągalności alimentów m.in. poprzez rozszerzenie egzekucji oraz wzmocnienie sankcji nakładanych na pracodawców za... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje – skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Pracodawca może otrzymać zwrot części składek ZUS od pracownika

Pracownik może być zobowiązany do zwrotu części składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych przez pracodawcę w wyniku sądowego ustalenia istnienia... »


Przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło a 50% koszty

Organy podatkowe wymagają od artystów stosujących 50% koszty uzyskania przychodu umieszczenia w umowie o pracę zapisu o przeniesieniu praw autorskich na pracodawcę. Takie... »


Wynagrodzenie muzyka wprost trzeba określić jako honorarium autorskie

Zdaniem organów podatkowych brak w umowie o pracę artysty z instytucją kultury regulacji dotyczących wyodrębnienia części wynagrodzenia twórczego wyklucza... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

e-ZLa a informowanie pracodawcy o chorobie

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy przy e-zwolnieniach pracownik ma obowiązek informować pracodawcę o tym, że jest chory? Zdarza się, że elektroniczne zwolnienia docierają po... »


Czy można wydać świadectwo pracy przed zakończeniem zatrudnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę od 29 sierpnia do 30 listopada 2018 r. na podstawie oświadczenie z UP o powierzeniu pracy... »


Własna firma – czy jest przeszkodą dla zatrudnienia w samorządzie

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku informatyka może prowadzić działalność gospodarczą? Działalność ta ma być... »


Zryczałtowane wynagrodzenie przy umowie zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszym sądzie mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która doręcza od poniedziałku do piątku codziennie jeden pakiet korespondencji do... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak poprawnie rozliczyć wynagrodzenie pracownika wypłacone w styczniu za grudzień

W ubiegłym roku w naszej spółce zmianie uległ termin wypłaty wynagrodzenia za pracę z ostatniego dnia danego miesiąca na 10. dzień następnego... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Składka zdrowotna dla pracowników i zleceniobiorców – jak ją liczymy w 2019 roku

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru... »


Skrócony okres przechowywania dokumentacji – dla kogo i na jakich zasadach

Od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50... »


Numer 196 - Luty 2019 r.

Akta osobowe i ewidencja czasu pracy – na czym polegają zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie