Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 199 - kwiecień, maj 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Odprawa emerytalno-rentowa – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Odprawa emerytalna lub rentowa to świadczenie powszechne, ustawowo gwarantowane. Przysługuje więc niezależnie od posiadanego przez uprawnionego do niej pracownika stażu... »


Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest najbardziej znaną przyczyną rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie wszyscy pracownicy i... »


Pracodawca nie uchroni się przed zapłatą za pracę w godzinach nadliczbowych

Omijanie przepisów w celu zaoszczędzenia na płacach, szczególnie nadgodzinach, osób zatrudnionych wciąż jest popularne. Sądy przestrzegają: nawet... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

W jaki sposób rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku przekazane pracownikowi

W lipcu 2019 roku wielu zatrudnionych w naszej spółce pracowników otrzyma dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego (własnego oraz współmałżonków... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

ZUS kontroluje mniej, za to częściej u dużych płatników

Dane o wynikach kontroli w firmach wskazują, że ich liczba w 2018 r. spadła o ponad 20 tys. – informuje ZUS. Zakład – zgodnie z intencją ustawodawcy &ndash... »


Przejście na matczyną emeryturę – czy uprawnia do odprawy od pracodawcy

Od marca 2019 r. osobom, które ze względu na wychowywanie co najmniej czworga dzieci zrezygnowały z zatrudnienia i nie zdołały wypracować minimalnej emerytury ZUS... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje Skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Pracownik nie zapłaci dodatkowego podatku od kosztów paliwa w służbowych samochodach

Nie jest przychodem pracownika zapłata przez pracodawcę kosztów paliwa zużytego w czasie prywatnego korzystania z samochodu służbowego. Konsekwentnie takie stanowisko... »


Obniżenie wymiaru czasu pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Pracodawca, który naruszył względem pracownika przepisy prawa pracy o rozwiązywaniu umowy o pracę, nie może się uwolnić od odpowiedzialności wobec... »


Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych nie jest potrzebna, gdy chodzi o zakres danych wynikających z art. 22[1] kp. W procesie rekrutacyjnym uprawnienie pracodawcy do... »


Zapłata odszkodowania za ustawowy okres wypowiedzenia

Pracownik może domagać się od pracodawcy zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w kwocie nieprzekraczającej równowartości wynagrodzenia tego pracownika za... »


Obowiązek udowodnienia przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Według Sądu Najwyższego, w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy pozwany pracodawca w sposób drobiazgowy wskazał przyczyny uzasadniające... »


Uczestnictwo wspólnika spółki kapitałowej w zgromadzeniach wspólników w czasie zwolnienia chorobowego

Nie jest pracą zarobkową uczestnictwo wspólnika spółki kapitałowej – nawet gdyby jednocześnie był on pracownikiem zatrudnionym w tej... »


Dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej mu przez pracownika

W razie dochodzenia przez pracodawcę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej mu przez pracownika, pracodawca musi udowodnić istnienie szkody, jej wysokość, winę... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Świadczenia urlopowe a wyodrębniony rachunek ZFŚS

PYTANIE CZYTELNIKA: Nie jesteśmy zobligowani do tworzenia ZFŚS w związku z powyższym tworzymy odpis i przelewamy na wyodrębniony rachunek środki pieniężne na... »


Wykorzystanie urlopu po zmianie wymiaru etatu, pozapracownicze formy zatrudnienia oraz zapisy w umowie o odpowiedzialności materialnej

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o wskazówki dotyczącerozwiązania umowy o prace i ekwiwalentu za urlop:1.       Pracownik złożył... »


Urodzenie dziecka w dniu wykonywania pracy – jakie świadczenia za ten dzień

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica w dniu 19 marca 2019 roku była w pracy od 8.00 do 16.00. Po powrocie do domu rozpoczął się poród i w tym samym dniu o 21.40 pracownica... »


Nagroda jubileuszowa a dodatek specjalny

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik otrzyma w styczniu 2019 r. nagrodę jubileuszową. Składniki w styczniu: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny. Bierzemy pod... »


Ustalanie grafiku w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Prosiłabym o informacje, czy w poniższym grafiku są zachowane właściwe przerwy. Pracownik nr 1 –równoważny system czasu pracy... »


Rozliczenia po zmarłym pracowniku

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik (28 lat stażu pracy) przebywający na zwolnieniu chorobowym płatnym z ZUS zmarł, pozostawiając współmałżonka i 3 dzieci... »


Ryczałt za pranie odzieży roboczej a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Wypłacamy ryczałt za pranie odzieży roboczej za 2018 rok (oskładkowany i opodatkowany). Dwie osoby aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim i... »


Zmiana miejsca wykonywania pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca postanowił wynająć „na firmę” mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej. Mieszkanie – zgodnie z umową &ndash... »


Rozliczenie kosztów podróży służbowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik udał się w podróż służbową do Niemiec. Miejscem docelowym było miasteczko Schwerin. Podróż odbywała się... »


Numer 199 - kwiecień, maj 2019 r.

Jakich danych osobowych pracownika, których może żądać pracodawca – zmiany
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie