Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 200 - maj 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

PPK a kwota wolna od potrąceń – odpowiedź Ministerstwa Finansów z 8 kwietnia 2019 r.

Sprawdź, jak zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów ustalać kwotę wolną od potrąceń – czy należy od wartości wynagrodzenia minimalnego brutto... »


Zakładowe wpłaty na PPK posłużą egzekucji alimentów

Środki zgromadzone na rachunku PPK – w tym pochodzące z wpłat finansowanych przez praco- dawców – będą mogły podlegać zajęciu na zaspokojenie... »


Turnusy dokształcania dla młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 r. pracodawca musi stosować nowe zasady kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych m.in. młodocianych pracowników. Sprawdź, z jakimi... »


Wzór zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Praca w nadgodzinach dotyczy też średniego szczebla kierowniczego

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami... »


Dwa odszkodowania dla pracownika, ale limitowane

Pracownikowi mogą przysługiwać dwa odszkodowania za bezprawne zwolnienie, jeżeli otrzymał on wypowiedzenie z naruszeniem przepisów kodeksowych i gdy w trakcie biegu... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Sposób rozliczania godzin nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy 

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób rozliczyć prawidłowo czas pracy według powyższego harmonogramu z podziałem na poszczególne składniki, to jest: czas... »


Jak rozliczać stypendium sportowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Urząd Miasta wypłaca stypendium sportowe 1.000 zł brutto osobie bezrobotnej. Od ta- kiego stypendium należy odprowadzić składki na ubezpieczenia... »


Jak rozliczać niskie kwoty wynagrodzenia   

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak policzyć zaliczkę na podatek przy niskim wynagrodzeniu pracownika, np. 150 zł brutto, przy podwyższonych kosztach i zwykłej kwocie... »


Czy w firmie może istnieć dokument stwierdzający obecność w danym dniu zleceniobiorcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Chcielibyśmy podjąć współpracę z kilkoma osobami w ramach umowy zlecenia. Czy powinniśmy prowadzić dla nich ewidencję czasu pracy tak... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Dział: Rozwiązania płacowe

10 zapisów, których należy unikać w regulaminie wynagradzania

Pracodawcy, wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania, powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W... »


Jak określić właściwą stopę procentową składki wypadkowej

Dla sposobu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe znaczenie mają 3 czynniki: liczba osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego... »


Dodatkowe wynagrodzenie roczne: jak skorygować składki oraz druki w razie niedopłaty lub nadpłaty

Zarówno niedopłata, jak i nadpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, popularnie zwanego trzynastką, pociąga za sobą określone konsekwencje w zakresie... »


Nowe przepisy o ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 r.

Ustawa dostosowująca polskie przepisy do rozporządzenia o ochronie danych osobowych już obowiązuje. Zmienia ona zasady rekrutacji, zatrudniania nie tylko pracowników, ale... »


Dział: Do pobrania

Wzór zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

»


Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych zgodne z nowymi przepisami obowiązującymi od 4 maja 2019 r.

»


Numer 200 - maj 2019 r.

W ocenie resortu finansów kwota wolna od potrąceń powinna uwzględniać faktycznie dokonywane w danym miesiącu wpłaty na PPK
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie