Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 202 - Lipiec 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków 

Od 1 lipca 2019 r. część płatników musi wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Płatnik musi wybrać instytucję finansową, z... »


Zasiłek opiekuńczy po 90 dniach? Poznaj planowane zmiany zasiłkowe

Od 2020 r. okres wyczekiwania obejmie nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Ponadto zostanie on znacznie... »


Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym – kiedy zawrzemy umowę o prowadzenie PPK 

Ujednolicono okresy zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem z terminami, które... »


W świadectwie pracy nie będzie imion rodziców 

Resort pracy opracował projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego świadectw pracy przewidujący usunięcie z pomocniczego wzoru świadectwa pracy punktu... »


Czy trzeba doprecyzować świadectwo na wniosek PUP 

Część urzędów pracy wnosi o dokładniejsze określanie podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, w sytuacji gdy do rozwiązania umowy dochodzi z... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Interpretacje ZUS i organów podatkowychNumer i data wydaniainterpretacji Przedmiotinterpretacji Wyjaśnienia Interpretacje ZUSInterpretacja indywidualnaz 6 marca 2019... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Rozliczenia z pracownikiem powołanym do zasadniczej służby wojskowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dostarczył pracodawcy kartę powołania do czynnej służby wojskowej, z... »


Jak rozliczyć wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony na stanowisku radcy prawnego na umowę o pracę na cały etat ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym otrzymuje dodatkowo &ndash... »


Korekta składek ZUS przy umowie zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymaliśmy informację z ZUS o konieczności korekty podlegania ubezpieczeniom jednego z naszych zleceniobiorców za okres 22.05.2015 r. &ndash... »


Kiedy można korzystać z preferencyjnego ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Spółka cywilna ma trzech wspólników – A, B, C. Działa od 2 lat. Jeden z nich, A, był do tej pory zatrudniony na umowę o... »


Błędnie wskazane dane adresowe w wysłanej korespondencji

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca wysyłał informację PIT za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym. Na kopercie został umiejscowiony nieaktualny adres pracownika... »


Zajęcie komornicze z kilometrówki

PYTANIE CZYTELNIKA: Pytanie: Pracownikowi został przyznany limit na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (tak zwana kilometrówka). Komornik... »


Jak liczyć stawki dodatku funkcyjnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pytanie: Czy zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 lutego 2019 r. (poz. 418) stawki dodatku funkcyjnego liczymy... »


Oskładkowanie wynagrodzenia zmarłego pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Wypłacamy wynagrodzenia pracownikom po przepracowanym miesiącu do 10. dnia następnego miesiąca. W chwili kiedy zostały przelane wynagrodzenia na konta... »


Dodatek za pracę przy komputerze wypłacany na podstawie układu zbiorowego

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy, któremu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem członków zarządu oraz... »


Odprawa emerytalno-rentowa a świadczenie mama plus

PYTANIE CZYTELNIKA: Z dniem 31 marca nasza pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i wychowała więcej niż czworo dzieci, chce przejść na... »


Jak dokonać rozliczeń ze zleceniobiorcą

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową magazynów. W związku z tym byliśmy zobligowani powołać... »


Dodatkowe zlecenia dla Ukraińca – jaka liczba godzin

PYTANIE CZYTELNIKA: Zleceniobiorcy z Ukrainy podpisali umowę na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy i pracę, w którym jest zapis, że mogą pracować na podstawie... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak naprawić błędy popełnione przez pracodawcę przy rozliczeniu kosztów kursu prawa jazdy pracownika »


Dział: Temat numeru

Ile może kosztować pracodawcę odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego 

Gdy pracownik akurat wypoczywa na urlopie, może się okazać, że jest pilnie potrzebny w firmie – przykładowo, pracodawca ma niespodziewaną kontrolę z... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak zabezpieczyć system infrastruktury IT do RODO

Zabezpieczenie systemu informatycznego pod kątem ochrony danych osobowych jest jednym z najważniejszych wymogów RODO. Za wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury IT... »


Prezenty dla pracowników a podatek dochodowy

»


Zaległe urlopy wypoczynkowe – jaki dokument warto wykorzystywać 

Niejeden pracodawca ma problemy ze skłonieniem podwładnych do wykorzystania zaległych urlopów w wymaganym terminie do końca września. Tymczasem brak efektywnego... »


Numer 202 - Lipiec 2019 r.

Zaległe urlopy wypoczynkowe – jaki dokument warto wykorzystywać 
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie