Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 203 - Lipiec/Sierpień 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Sprawdź, co zmieni się w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. zmieni się wiele kwestii związanych z równym traktowaniem i dyskryminowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z... »


Od 29 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy

Jeżeli od 4 maja 2019 r. pracodawca wskazywał w wystawianym świadectwie pracy imiona rodziców pracownika, na wniosek zatrudnionego będzie zobowiązany wystawić... »


Co przyniesie nowa dyrektywa ws. informowania pracowników

Obowiązek informowania pracownika o zasadniczych warunkach zatrudnienia w ciągu tygodnia od podjęcia pracy przewiduje przyjęta 13 czerwca 2019 r. nowa dyrektywa unijna... »


Uprawnienia rodziców i opiekunów – co zmieni unijna dyrektywa

Po ponad 2 latach prac została przyjęta unijna dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Niektóre z... »


Zmiany w przepisach o PPK uproszczą system

Obowiązująca od 25 czerwca 2019 r. zmiana ustawy o PPK przyniesie m.in. ujednolicenie okresów zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających... »


Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej

Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do wynagrodzenia minimalnego – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w przepisach o... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

ZUS musi należycie uzasadnić odmowę zwrotu nadpłaconych składek 

ZUS, odmawiając zwrotu nadpłaconych składek, musi decyzję należycie uzasadnić, w szczególności podając, na jakie składki i za jakie okresy... »


Kiedy można wyłączyć z podstawy oskładkowania bonus w postaci polisy grupowego ubezpieczenia przyznany pracownikom

Składki nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną... »


Niewypłacalność stowarzyszenia a składki na FGŚP

Figurujący w art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zapis, według którego pracodawcą niewypłacalnym... »


Dłuższy okres wypowiedzenia przy umowie o pracę

Wskazanie przez pracodawcę w piśmie wypowiadającym umowę o pracę dłuższego okresu wypowiedzenia niż wymagany prawem, przy braku sprzeciwu ze strony... »


Przejście pracowników na nowego pracodawcę a wysokość składek wypadkowych

Na mocy art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej nowy pracodawca wstępuje w prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowemu pracodawcy jako płatnikowi składek na... »


Rezygnacja z zatrudnienia jako efekt mobbingu

Obrona pracownika przed mobbingiem nie powinna sprowadzać się do jego „przymusowej” rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Takie rozwiązanie – na gruncie... »


Gdy nie doszło do faktycznej likwidacji stanowiska pracy

Zdarza się, że pracownik dowie się po upływie terminu określonego w art. 264 § 1 kp, ale w trakcie okresie wypowiedzenia umowy o pracę, że faktycznie nie... »


Dwa zatrudnienia a ochrona stosunku pracy

Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 kp, nawet wtedy, gdy jednocześnie... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Dodatkowe odpisy na byłych pracowników – emerytów lub rencistów

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy należy naliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na byłych pracowników: 1. Pracownik był zatrudniony od 18.06.1996... »


Umowa zlecenia z Brytyjczykiem zamieszkałym w Polsce

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy dane, które posiadam, wystarczą do rozliczenia umowy zlecenia z cudzoziemcem (obywatelstwo Wielka Brytania) i jak powinno wyglądać to rozliczenie na... »


Czy wczasy pod gruszą podlegają egzekucji komorniczej?

PYTANIE CZYTELNIKA: Pytanie: Pracodawca otrzymał od komornika sądowego pismo „Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak rozliczyć na liście płac wpłaty na PPK

Stan faktyczny: Nasza spółka zatrudnia ponad 250 pracowników i od 1 lipca 2019 r. zobowiązana jest do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Na... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak krok po kroku złożyć wniosek o interpretację podatkową

»


Sprawdź odpowiedzialność biura rachunkowego lub pracownika kadr wobec ZUS

Za realizację zobowiązań związanych z podleganiem przez osoby zatrudnione ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu co do zasady odpowiada płatnik... »


Jakie składki i druki przekazać za pracownika na zwolnieniu lekarskim – 18 przykładów z codziennej praktyki

Pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim oznacza dla pracodawców, obok konieczności zastąpienia pracownika, wiele obowiązków w zakresie składek oraz... »


Numer 203 - Lipiec/Sierpień 2019 r.

Jakie składki i druki przekazać za pracownika na zwolnieniu lekarskim – 18 przykładów z codziennej praktyki
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie