Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 204 - Sierpień 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Jakie będą konsekwencje zerowej stawki PIT dla uczestników PPK

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. lat będzie miał znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę – podkreślają... »


Badania wstępne po 30 dniach od zmiany pracy – nadal obowiązkowe 

Nie będzie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku odbycia wstępnych badań lekarskich, w sytuacji gdy zostaje on zatrudniony u nowego pracodawcy po upływie... »


Jak krok po kroku podpisać umowę o zarządzanie PPK

Na pracodawcach zobligowanych do utworzenia PPK ciąży wiele obowiązków przewidzianych w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do... »


Jak krok po kroku podpisać umowę o prowadzenie PPK

Po wyborze instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK, oraz zawarciu umowy o zarządzanie PPK kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest... »


Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r. – sprawdź, jak dokonywać rozliczeń

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku... »


Będzie zmiana formularza ZUS RCA w związku z PPK

Trwają prace nad modyfikacją formularza ZUS RCA – informuje ZUS. W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany... »


RM: Obniżka PIT z 18 do 17% już od października 2019 r.

Od 1 października 2019 r. o 1% ulegnie obniżeniu stawka PIT. Dodatkowo obniżeniu mają ulec koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania... »


Kontrole PIP 2018: Co sprawdzała i ujawniła inspekcja pracy

14,8 tys. mandatów na kwotę 17,9 mln zł oraz 60,8 tys. ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika – to efekty ubiegłorocznej działalności... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zmniejszać składki do ZUS z powodu choroby może tylko ten, kto je terminowo opłaca

Jeżeli prowadzący działalność nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, nie może też skorzystać z prawa do... »


Oskładkowanie zwrotu za nocleg poniesiony przez pracownika

Czasami zdarza się, że pracownik, w ramach obowiązków służbowych, przebywa długą drogę i nie jest w stanie fizycznie wrócić do domu... »


Czy przyznanie odprawy lub premii można uzależnić od innych źródeł utrzymania

»


Certyfikat rezydencji przedłożony polskiemu zleceniodawcy przesądza o miejscu opodatkowania zleceniobiorcy 

Jeżeli zleceniobiorca z Ukrainy przebywa w Polsce krócej niż 183 dni albo przebywa dłużej, ale przedłożył certyfikat ukraińskiej rezydencji... »


Zapłata zaległych składek przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu u pracownika

W razie uiszczenia przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być sfinansowane przez... »


Opłacenie kursu języka obcego nie musi być przychodem członka zarządu

Jeżeli spółka opłaci kurs języka obcego członkowi swojego zarządu, które to umiejętności będą potrzebne w pełnieniu tej... »


Używanie telefonów służbowych do rozmów prywatnych

Jeżeli pracownicy używają incydentalnie telefonów służbowych do rozmów prywatnych, a nie można przypisać indywidualnie przychodu danemu... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop przy skumulowaniu w jednym miesiącu wypłat za nadgodziny wypracowane w kilku miesiącach

PYTANIE CZYTELNIKA: Które składniki wynagrodzenia zmiennego należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego? W okresie, z którego została ustalona... »


Dofinansowywanie szkoleń członków rady nadzorczej

PYTANIE CZYTELNIKA: Bank organizuje szkolenie dla członków rady nadzorczej. 50% szkolenia jest dofinansowane z kosztów banku, a 50% szkolenia członek rady nadzorczej... »


Pracownicze plany kapitałowe a RODO

PYTANIE CZYTELNIKA: Pytanie: W związku z wejściem w życie nowych rozwiązań dotyczących pracowniczych planów kapitałowych zawarliśmy umowy o... »


Odprawy i ekwiwalenty dla głównego księgowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak wyliczyć odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop dla głównego księgowego w jednostce samorządowej? Co uwzględniamy w podstawie... »


W jaki sposób od 1 sierpnia 2019 r. rozliczać studenta na umowie zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 1 do 16 sierpnia zatrudniamy osobę na umowę zlecenia (student, 22 lata) z kwotąbrutto 1.750 zł. Jak rozliczyć tę osobę na liście... »


W jakim terminie trzeba przystąpić do PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Jestem lekarzem. Prowadzę 1-osobową działalność gospodarczą. Oprócz siebie zatrudniam dwóch specjalistów. Dużo się... »


W jaki sposób zrekompensować pracę w nadgodzinach bez złożonego wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny

PYTANIE CZYTELNIKA: U pracodawcy obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik świadczył pracę w nadgodzinach w styczniu. W sumie przepracował 24 godziny... »


W jaki sposób zaokrąglać stawkę za godzinę urlopu

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o wskazanie, który sposób zaokrąglenia wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu jest prawidłowy. Podstawa urlopowa z 3 miesięcy to... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Czy od kwoty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę uzależnionej od spełnienia dodatkowych warunków należy naliczyć składki ZUS

»


Dział: Temat numeru

Jak rozliczać składki od świadczeń wakacyjnych pracowników – 9 przykładów 

Część dopłat do wypoczynku, które przekazują pracodawcy pracownikom, jest całkowicie zwolniona ze składek, inne objęte są... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak bronić się w razie niezapowiedzianej kontroli skarbówki – praktyczne wskazówki

W wyjątkowych sytuacjach urzędnicy mogą zjawić się u przedsiębiorcy bez zapowiedzi. Po zmianach w Ordynacji podatkowej pojawi się rozszerzony katalog... »


W jaki sposób właściwie rozliczać zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych

Dość częstym błędem popełnianym w rozliczeniach płacowych bywa nadpłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia... »


Numer 204 - Sierpień 2019 r.

Używanie telefonów służbowych do rozmów prywatnych
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie