Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Płace 2020: O ile wzrosną minimalne wynagrodzenia

\W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie brutto zwiększy się do 2.450 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa do 16 zł. Tak wynika z projektowanego przez... »


Nowe wzory zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i upoważnienia do kontroli 

Od 26 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a od 31 lipca 2019 r. – nowy wzór upoważnienia do... »


Niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów od października – sprawdź zmiany w praktyce

Projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje dwie najważniejsze dla podatników zmiany mające na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Dwukrotne podwyższenie... »


Świadectwo pracy od 7 września 2019 r. – poznaj wszystkie zmiany

Dnia 7 września 2019 r. wchodzi w życie kolejna już reforma przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Wydłużenie... »


Jak stosować „zerowy PIT” – odpowiedzi na 5 pytań 

Od 1 sierpnia 2019 r. stosujemy nowe zasady rozliczenia PIT, wprowadzające zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia. Poznaj odpowiedzi na 5 pytań i o zastosowanie... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Pracownik musi wykonywać polecenia pracodawcy

Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o... »


Nie w każdej sytuacji możemy mówić o mobbingu

Nie każde działanie pracodawcy niekorzystne dla pracownika jest działaniem mającym na celu negowanie jego przynależności do zespołu. O mobbingu nie... »


Wypadek przy pracy może się również zdarzyć podczas jazdy samochodem służbowym

Wypadek komunikacyjny, któremu uległ pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy, w czasie jazdy samochodem służbowym po otrzymaniu i zaaprobowaniu polecenia... »


Kary umowne przy działalności konkurencyjnej

Możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania powstrzymania się od... »


Wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy – kiedy pracodawca będzie musiał je zapłacić 

Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy jest sankcją za nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów zapewniających... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Rozliczanie studenta na zleceniu, który kończy 26 lat w trakcie miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Zleceniobiorca w wieku 25 lat jest zatrudniony w naszej firmie na umowie zlecenia od 1 lipca do 1 listopada 2019 r. z kwotą 2.300 zł za miesiąc. Jak... »


Obliczanie wynagrodzenia osoby skazanej należnego za czas zwolnienia od pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o wyliczenie zwolnienia od pracy, przysługującego skazanemu. Skazany wykorzystał zwolnienie od pracy w okresie 1–18.07.2019 r. Zarobki... »


Kontrola pracy dyrektora instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy sekretarz gminy ma prawo sprawdzać, czy dyrektor przychodzi do pracy punktualnie, oraz czym zajmuje się w pracy przez 8 godzin? »


Paczki świąteczne dla dzieci

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy istnieją przepisy, które nakazują firmom przygotowującym paczki dla dzieci finansowane z środków Zakładowego Funduszu... »


Świadczenia dla pracowników czasowo przeniesionych

PYTANIE CZYTELNIKA: W Regulaminie wynagradzania mamy zapis, że pracownik czasowo przeniesiony ma prawo – po każdych 14 dniach czasowego przeniesienia – do zwrotu... »


Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik cały miesiąc (luty 2019 roku) przebywał na zwolnieniu chorobowym. Wypłata wynagrodzenia chorobowego wyniosła 293,22 brutto zł... »


Możliwość przyznania pracownikom instytucji kultury wyższej niż ustawowa odprawy emerytalno-rentowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Zapoznałam się z artykułem poświęconym regulaminowi wynagradzania w bibliotece jako instytucji kultury. Szczególną uwagę... »


Oprogramowanie kadrowe a PIT zerowy od 1 sierpnia 2019 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: W zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są do 10. dnia następnego miesiąca. Czy jeśli na początku sierpnia pracownik otrzyma od... »


PIT zerowy a oświadczenia pracowników złożone już w lipcu 2019 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat złożyli oświadczenia w sprawie niepobierania z ich wynagrodzenia podatku już 24 lipca 2019 r. Czy... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Czy należy opodatkować i oskładkować wartość biletów miesięcznych przekazywanych pracownikom

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 1 sierpnia 2019 r. przekazujemy zainteresowanym pracownikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji miejskiej bilety miesięczne, zakupione ze... »


Dział: Temat numeru

Jak przygotować swoich pracowników do wprowadzenia PPK – praktyczne porady

Dla pracodawców wdrożenie pracowniczego planu kapitałowego wiąże się z ustawowym obowiązkiem poinformowania osób zatrudnionych o określonych... »


Dział: Rozwiązania płacowe

W jakich przypadkach dyrektor instytucji kultury musi uzgodnić z pracownikiem rezygnację z dalszego zatrudnienia

Kodeks pracy nie przewiduje obowiązkowego poinformowania pracownika o tym, że umowa o pracę na czas określony nie ulegnie przedłużeniu. Jednak w niektórych... »


Jakim ubezpieczeniom podlegają zarobkujący uczniowie i studenci

Bardzo często studenci w trakcie odbywania nauki podejmują pracę zarobkową. Może to być zarówno stosunek pracy, jak i inne pozapracownicze formy zatrudnienia... »


Podatek zerowy dla młodych a składka zdrowotna

Zmiany związane z podatkiem zerowym nie zmieniły zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadal obowiązują 2 ważne zasady. Oto szczegóły. »


Podatek zerowy dla młodych a składka zdrowotna
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie