Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 206 - Październik 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Nowa skala podatkowa od 1 października 31 grudnia 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczejPodstawą opodatkowania u... »


Pracownicy młodociani: od 1 września 2019 r. wyższe stawki wynagrodzeń

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zwiększono wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy... »


Świadectwo pracy jednak bez kodów QR

Od 7 września 2019 r. każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy miała zostać wyposażona w specjalny fotokod (kod QR), obejmujący: rodzaj dokumentu, numer... »


Dodatek stażowy zostanie wyłączony z pensji minimalnej

Od początku 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wyłączająca dodatek stażowy ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego... »


Pracowników i pracodawców czeka duża podwyżka płacy minimalnej w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł. Jest to 350 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku, co oznacza... »


Przesłanki dyskryminacji i odszkodowanie za mobbing – co nowego od 7 września 2019 r. 

Od 7 września 2019 r. wprowadzono odszkodowanie z tytułu mobbingu oraz całkowicie otwiera katalog przesłanek dyskryminacyjnych, usuwając tym samym dotychczasowe... »


Zwiększony odpis na ZFŚS do 31 października 2019 r.

Odpis na ZFŚS – za okres od 1 sierpnia 2019 r. – zostanie odmrożony. W dodatkowym terminie, do 31 października 2019 r., pracodawcy będą zobowiązani... »


Stanowisko resortu pracy: jak postąpić ze świadectwem pracy, gdy prowadzimy osobne akta osobowe

Wprowadzone z początkiem 2019 r. zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych nadal wywołują sporo wątpliwości wśród osób zajmujących... »


Od 7 września 2019 r. pracodawca wypełnia nowy wzór świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jakie pojawiły się w nim zmiany i pobierz aktualny wzór dokumentu. »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zebrania i raporty przed godzinami i po godzinach pracy to także praca w nadgodzinach

Jeżeli pracownik, niezajmujący kierowniczego stanowiska, przed godzinami i po godzinach regulaminowej pracy wykonuje jeszcze inne obowiązki służbowe, takie jak... »


Ryczałtowy przychód za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje paliwo

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona... »


Opłacenie kursu języka obcego nie musi być przychodem członka zarządu 

Jeżeli spółka opłaci kurs języka obcego członkowi swojego zarządu, które to umiejętności będą potrzebne w pełnieniu tej... »


Zwrot kandydatom na pracowników kosztów związanych z rekrutacją jest dla nich przychodem z innych źródeł

Wypłacony pracownikom zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczących okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych... »


Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy z powodu poważnego wypadku przy pracy

Pracownik może uzyskać od ZUS i z ubezpieczenia prywatnego OC pracodawcy odszkodowanie. Nie wyklucza to zasadności dodatkowych roszczeń o uzupełniające odszkodowanie... »


Wygrana w konkursie teatralnym może korzystać ze zwolnienia od podatku 

Jeżeli instytucja kultury zorganizuje konkurs teatralny, a jednorazowa wartość wygranej w takim konkursie nie przekroczy 2.000 zł, zastosujemy przedmiotowe zwolnienie od... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Wycieczka sfinansowana byłemu pracownikowi – emerytowi a podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Bank organizuje wyjazd motywacyjno-szkoleniowy do Rzymu w dniach 19–22.10.2019 r. Lista uczestników została zatwierdzona 1.08.2019 r. Faktura za... »


Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej; własny biznes a umowa zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak długo trzeba być bezrobotnym, aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej i czy... »


Dofinansowywanie szkoleń członków rady nadzorczej

PYTANIE CZYTELNIKA: Bank organizuje szkolenie dla członków rady nadzorczej. 50% szkolenia jest dofinansowane z kosztów banku, a 50% szkolenia członek rady nadzorczej... »


Możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Odbywałem staż podyplomowy w gabinecie lekarskim. Czy można uniknąć płacenia pełnych składek ZUS na własnej działalności... »


Do jakich składników wypłaty stosujemy zwolnienie podatkowe dla młodych

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie pracownicy otrzymują oprócz wynagrodzenia za pracę różne świadczenia, jak prawo do korzystania z samochodów... »


Rozliczanie różnych należności na liście płac przy stosowaniu zerowego PIT

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik wynagradzany stawką godzinową 16 zł /godz. przepracował w lipcu 32 godziny w porze nocnej, 1 dzień korzystał z urlopu wypoczynkowego, a... »


Abonamenty medyczne dotyczące profilaktyki

PYTANIE CZYTELNIKA: Umowa o świadczenia medyczne zapewnione pracowników zawiera m.in. część: profilaktyka, w skład której wchodzą inne koszty... »


Szczepienia ochronne przeciwko grypie a przychód pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca zdecydował się zapewnić pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Czy pracownicy otrzymują z tego tytułu przychód? »


Brak umowy z pracownikiem o kształcenie a zwolnienie od podatku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca zgodził się dofinansować studia podyplomowe pracownika. Nie zawarto jednak umowy o kształcenie między pracodawcą a pracownikiem. Nie... »


Studia doktoranckie sfinansowane przez pracodawcę

PYTANIE CZYTELNIKA: Przedmiotem działalności spółki jest m.in. prowadzenie prac rozwojowych w zakresie nauk technicznych. Członek zarządu spółki... »


Zakres świadczeń na dokształcanie pracownika objętych zwolnieniem od podatku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca przyznał pracownikowi świadczenia dodatkowe w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych, z wyłącznej inicjatywy pracodawcy i za... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak skorygować za sierpień 2019 r. listę płac w związku z nieprawidłowym naliczeniem podatku zerowego za sierpień 2019 r. dla pracownika poniżej 26. roku życia

»


Dział: Temat numeru

Od 21 sierpnia 2019 r. pracodawców obowiązują duże zmiany w kosztach sądowych

Chociaż pozornie w zakresie spraw z zakresu prawa pracy skorygowano tylko dwa artykuły, zmiany będą zdecydowanie dalej idące. Pracodawcy muszą się... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Nowe stawki podatku PIT od 1 października 2019 r. – odpowiedzi na 4 pytania rozliczeniowe

»


PIT zerowy – odpowiedzi na 8 pytań z praktyki specjalisty ds. płac

Sprawdź, o co pytają specjaliści ds. płac w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku zerowego. Upewnij się, że rozliczasz się... »


Niedopuszczenie pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy – co z wynagrodzeniem za czas niewykonywania pracy

Zdarza się, że pracownik w trakcie zatrudnienia traci zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W takich przypadkach pracodawca nie może... »


Numer 206 - Październik 2019 r.

Jak skorygować za sierpień 2019 r. listę płac w związku z nieprawidłowym naliczeniem podatku zerowego za sierpień 2019 r. dla pracownika poniżej 26. roku życia
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie