Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 208 - Listopad 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Jak po zmianach wydawać kopie z dokumentacji pracowniczej

Od 2019 roku mamy wyraźny obowiązek wydania pracownikowi kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak go zrealizować? Jakie są terminy? Jak oznaczamy... »


Jaki wpływ na podstawę wymiaru zasiłków mają regulaminy wynagradzania i premiowania

Regulaminy wynagradzania i premiowania oraz układy zbiorowe pracy określają rodzaje przysługujących pracownikom składników wynagrodzenia, okres, za który te... »


Dodatek stażowy poza pensją minimalną – listy płac na 2020 r.

Od początku 2020 r. dodatek stażowy zostanie wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdź, w jaki... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS

Stan faktyczny: Od 1 września 2019 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Wycieczka sfinansowana z ZFŚS nie powoduje powstania przychodu

Po raz kolejny fiskus potwierdził, że sfinansowanie wycieczki integracyjnej ze środków ZFŚS nie powoduje powstania przychodu o stronie pracowników. Interpretacja... »


Otrzymanie awiza nie jest równoznaczne z dostarczeniem oświadczenia woli adresatowi

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę wywiera skutek prawny w momencie, w którym adresat tego oświadczenia (pracownik) mógł... »


Jak rozliczać umowę zlecenia z Ukraińcem przekazującym zleceniodawcy certyfikat rezydencji

Jeżeli ukraiński zleceniobiorca przebywający w Polsce dłużej niż 183 dni w roku przekaże zleceniodawcy certyfikat rezydencji Ukrainy, na polskim zleceniodawcy nie... »


W prawie pracy terminy obowiązują nie tylko pracodawcę, ale też pracownika

Złożenie przez pracownika oświadczenia woli o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, dokonane po upływie półrocza od chwili, w... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2019 i 2020 r.

„Mały ZUS plus” dla najmniejszych przedsiębiorców od 2020 r.

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS plus – informuje Ministerstwo... »


MF wyjaśnia, jak po zmianach obliczać zaliczki i rozliczać koszty pracownicze

Od 1 października 2019 r. obowiązują zmiany podatkowe, które m.in. obniżyły stawkę PIT i zwiększyły koszty uzyskania przychodów, stosowane przy... »


Centralna Informacja Emerytalna od 2020 roku

Centralna Informacja Emerytalna ma to być nowy system informatyczny, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. »


Jak długo przechowujemy akta osobowe, gdy zamiast nowej umowy zawarto aneks

Wśród pracodawców nie raz pojawiają się wątpliwości co do tego, przez jaki okres czasu należy przechowywać akta osobowe pracownika, którego... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jakie są konsekwencje opóźnień w dokonywaniu wpłat do PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Co zrobić w sytuacji gdy dojdzie do opóźnień w dokonywaniu wpłat na PPK? Z jakimi konsekwencjami może liczyć się w takim przypadku... »


Od kiedy można składać deklaracje w sprawie PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z faktem, że 30 czerwca 2019 r. zatrudniałem 55 osób i obowiązek tworzenia PPK obejmie mnie w pierwszej połowie 2020 roku... »


Od kiedy zapisać do PPK pracownika lub zleceniobiorcę

PYTANIE CZYTELNIKA: Jestem pracodawcą, który prowadzi PPK. Zatrudniam nową osobę (w wieku 28 lat) na podstawie umowy zlecenia od 21 marca na dwa miesiące. Następnie... »


Czy zerowy PIT obejmuje wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę

PYTANIE CZYTELNIKA: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzająca zerowy PIT dla osób do 26. roku życia weszła w życie 1 sierpnia. Zgodnie... »


Jak ustalać podstawę wymiaru składek do PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób należy ustalać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz... »


W jaki sposób informować pracowników o PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą e-mailową informować pracowników o... »


Jak postępować z dokumentami, które powinny być przekazywane bezpośrednio instytucji finansowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy przynoszą do naszego działu kadr wnioski i oświadczenia, które zgodnie z przepisami ustawy i wiążącą pracodawcę umową... »


PPK a zmienne składniki wynagrodzeń

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik otrzymuje zmienne wartości składników wynagrodzeń (wynagrodzenie godzinowe) i nie wie, czy przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. Jak... »


PPK a przekroczenie 30-krotności

PYTANIE CZYTELNIKA: Od jakiej podstawy liczymy składki w przypadku przekroczenia trzydziestokrotności przychodu? »


Na jakich zasadach można różnicować wpłaty

PYTANIE CZYTELNIKA: Na podstawie jakich kryteriów pracodawca może różnicować wysokość opłacanej za pracowników wpłaty dodatkowej? »


Potrącenia alimentacyjne a wpłaty na PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Wpłaty na PPK nie są zwolnione z egzekucji alimentacyjnych, jak będzie wyglądało to obciążenie? Kto będzie go dokonywał? »


PPK a pracownik poniżej 26. roku życia

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w przypadku pracowników, którym nie pobieramy zaliczki na podatek (poniżej 26 lat) nie pobierany również zaliczki na podatek od wpłaty... »


W jaki sposób skorygować naliczoną wpłatę

PYTANIE CZYTELNIKA: Podmiot zatrudniający nie uwzględnił nagrody dla pracownika jako składnika, od którego należy naliczyć i pobrać wpłatę do PPK. W... »


Jak rozliczyć z fiskusem zawody strzeleckie z nagrodami ufundowanymi przez bank

PYTANIE CZYTELNIKA: Nadleśnictwo było organizatorem zawodów strzeleckich. Bank ufundował nagrody. Podczas zawodów rozdawano też ulotki z ofertą banku... »


Jak informować o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej do PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Wśród pracowników są osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. W jaki sposób podmiot... »


Numer 208 - Listopad 2019 r.

5 list płac za październik 2019 r. po zmianach w rozliczaniu podatku PIT
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie