Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 209 - Grudzień 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak uwzględniać premię w podstawie wymiaru zasiłku, gdy zmianie uległ okres za który premia przysługuje

Do końca lipca bieżącego roku pracownikom pionu sprzedaży zatrudnionym w naszej spółce przysługiwała premia roczna, która począwszy od sierpnia... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak sporządzać raporty zerowe na przykładach

Na pracodawców, tak jak i na pozostałych płatników składek, nałożony został obowiązek rozliczania i wykazywania w raportach imiennych składek na... »


W jakich sytuacjach pracodawca musi wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy – orzecznictwo Sądu Najwyższego

Dodatek wyrównawczy rekompensuje kilku grupom pracowników utratę pensji. Warto wiedzieć kiedy jego wypłata jest wymagana oraz jak wyliczyć jego wysokość... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Za niesłuszną dyscyplinarkę pracodawca musi pracownikowi zapłacić odszkodowanie

Pracodawca, który przedwcześnie rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym i nie zdoła wykazać, że pracownik faktycznie dopuścił... »


Czym grozi przesyłanie dokumentów służbowych na pocztę prywatną

Transferowanie dokumentów służbowych z serwera pocztowego należącego do pracodawcy na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy oceniać w... »


Jakie ubezpieczenia dla członków stowarzyszenia

Członek zarządu stowarzyszenia, który wykonuje odpłatnie pracę podporządkowaną niezależnie od realizowanych społecznie statutowych czynności... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2019 i 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2020 r. – jak wypłacić wyrównanie

Jeżeli w jakimś miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe... »


Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika – uczestnika PPK

Podmioty zatrudniające, po zawarciu umów w ramach PPK, powinny rozpocząć obliczanie i dokonanie wpłat za uczestników PPK do wybranej instytucji finansowej... »


Zmiany w PIT z 2019 r. – jak wpływają na kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

W trakcie 2019 r. nie tylko wprowadzono rewolucyjną ulgę dla pracowników do 26. roku życia, ale także zmieniono wszystkie wskaźniki wyznaczające wysokość... »


Jaki wpływ na wymiar czasu pracy w listopadzie mają dwa święta

W listopadzie występują dwa dodatkowe dni wolne z tytułu świąt. Sprawdź, ile dni czy też godzin pracownik ma w tym miesiącu do przepracowania i jak... »


Choroby zawodowe – zmiany w 6 dokumentach

Od 13 listopada 2019 r. modyfikacjom uległo kilka wzorów formularzy związanych z postępowaniem w sprawie dokumentowania chorób zawodowych. Jednym z nich jest wzór... »


Umowy zlecenia za grudzień płatne w styczniu – jakie składki ZUS, jaka minimalna stawka godzinowa

Przełom roku, gdy wypłata wynagrodzeń ma miejsce w miesiącu późniejszym, niż miesiąc wykonywania pracy (tzw. wypłata z przesunięciem), to zawsze... »


Jak dostosować warunki przechowywania akt – stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2019 r.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało pracodawcom 12 miesięcy na dostosowanie warunków, w... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą... »


Kiedy dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych wolne jest od PIT i ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy... »


Wypłata premii w trakcie urlopu bezpłatnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik od 1.11.2019 r. do 30.04.2020 r. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracownik jest sprzedawcą i wypracował premię za... »


Zaliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu i wysokość dodatku stażowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Jednostka samorządowa zatrudnia pracownika od 16 sierpnia 2018 r. W dniu 10 września 2019 r. pracownik dostarczył pracodawcy zeznania dwóch... »


Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące terminu naliczenia podatku od składki PPK pracodawcy. Niektóre interpretacje przepisów podają, że należy... »


Wykonanie zdjęć a umowa o dzieło

PYTANIE CZYTELNIKA: Realizujemy projekt PROW 2014–2020, w którym wydajemy publikację dotyczącą promocji produktów lokalnych i przyrodniczych naszej gminy. Czy... »


Jak postępować w związku z nadpłatą wynagrodzenia przy długotrwałej chorobie

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik poinformował pracodawcę, że wybiera się na planowaną operację w dniu 30.10.2019 r., w związku z czym naliczono wynagrodzenie do... »


Numer 209 - Grudzień 2019 r.

Jak wykazać przerwy w opłacaniu składek pracowniczych – przykłady na listopad i grudzień 2019 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie