Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 210 - Styczeń 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

W sprawdzeniu okresu zasiłkowego pomoże Ci wniosek ZUS ZAS-64

Pracodawcy mają ogromne problemy w obliczaniu długości przysługującemu pracownikowi zasiłku chorobowego. Jest jednak prosty sposób, aby pozbyć się... »


Zadbaj o wymogi formalne przy zwolnienia pracownika i uniknij zapłaty odszkodowania

Wypowiedzenie jest zwyczajnym sposobem rozstania się stron stosunku pracy. Pozornie pracodawca nie powinien zatem obawiać się żadnych problemów związanych z... »


Listy płac za styczeń 2020 r. po zmianie wynagrodzenia minimalnego

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 2.600,00 zł brutto. Wraz ze zmianą wynagrodzenia... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jakie dodatkowe świadczenia może otrzymać dyrektor instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymaliśmy pismo od burmistrza dotyczące ustalonego wynagrodzenia dla powołanego Dyrektora na okres przez jaki będzie pełnił funkcję. Pismo... »


Rozliczanie pensji i zasiłku chorobowego przy stosowaniu ulgi „zerowy PIT”

PYTANIE CZYTELNIKA: Pani Katarzyna otrzymuje płacę zasadniczą 2.600,00 zł brutto, W listopadzie 2019 r. przez 10 dni przebywała na zwolnieniu lekarskim za które... »


Upływ okresu zasiłkowego a rozwiązanie umowy o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: W dniu 31 października 2019 r. pracownik wystąpił do pracodawcy z pismem dotyczącym rozwiązania umowy o pracę. Umowa z pracownikiem była... »


Udzielenie licencji w umowie o dzieło – czy można zastosować koszty autorskie

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam umowę o dzieło prawnoautorską (licencyjną), jednak bez przeniesienia praw autorskich. Wykonawca oświadcza, że fotografie, o których mowa... »


Termin wypłaty ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany urlop

PYTANIE CZYTELNIKA: Dnia 31 grudnia 2019 r. pracownikowi wygasa umowa o pracę, należy mu się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W jakim terminie pracodawca jest... »


Wypłata premii w trakcie urlopu bezpłatnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik od 1.11.2019 r. do 30.04.2020 r. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracownik jest sprzedawcą i wypracował premię za... »


Kto powinien podpisywać wniosek urlopowy dyrektora instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Do tej pory dyrektor składał wniosek urlopowy do zatwierdzenia do wójta gminy, który jest organizatorem. Czy jest to właściwe postępowanie? »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zasiłek chorobowy wypłacony zleceniobiorcy nie jest podstawą naliczenia zaliczki na podatek

W razie wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego, zleceniobiorca nie potrąca zaliczki na podatek, ponieważ jest to przychód z innych źródeł wykazywany w... »


Czas pracy nie jest wyznacznikiem wartości przychodu, w stosunku do którego przysługują koszty autorskie

Tylko wyodrębnienie części wynagrodzenia za pracę twórczą uzasadnia zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu. Fiskus po... »


Wyższe odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie musi być wpisane do umowy o pracę

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas... »


Pracownikowi należy się rekompensata za dyskryminację, gdy pracodawca obniżył mu pensję z powodów niezwiązanych z pracą

Rada gminy lub miasta ma prawo ustalić wynagrodzenie zarządzającego gminą lub miastem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w uchwale. Jednak uchwała ta nie może... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Instrukcja do wypełnienia PIT-11 w rozliczeniu za 2019 r. (wersja 25)

Warto zapoznać się z instrukcją wypełniania informacji PIT-11(25), którą udostępnił resort finansów. Zwraca ona uwagę zwłaszcza na sposoby... »


W które niedziele w 2020 roku pracownicy będą pracować w handlu

W 2019 r. handel 7. dnia tygodnia jest już mocno ograniczony, bo jedynie do jednej niedzieli w miesiącu. Pracująca jest więc tylko ostatnia niedziela w każdym miesiącu... »


Od 1 stycznia 2020 r. rosną składki ZUS niektórych ubezpieczonych

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej od nowego roku wzrastają obciążenia składkowe uzależnione od wysokości tej kwoty. Sprawdź ich wysokość. »


W 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA

W związku z wprowadzeniem małego ZUS plus zmodyfikowane zostaną druki ZUS DRA cz. II i RCA cz. II. Sprawdź szczegóły. »


Sprawdź swój indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. nie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki. Każdy podatnik i płatnik PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności podatkowych... »


Mały ZUS po nowemu, czyli tzw. mały ZUS plus

Dnia 1 lutego 2020 r. wchodzą w życie zmiany w tzw. małym ZUS zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej... »


5 zmian w rozliczaniu wynagrodzeń w 2020 roku – praktyczne zestawienie

Poniżej znajdziesz zestawienie zmian, które czekają pracodawców w 2020 roku. Omawialiśmy je szczegółowo w poprzednich numerach. Sprawdź, czy o nich... »


W 2020 roku kolejni płatnicy muszą utworzyć PPK

W 2020 r. następna grupa płatników składek objęta zostanie przepisami ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Sprawdź, jak... »


Rachunek bankowy podawany we wnioskach Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał w wydanym przez siebie komunikacie, że we wnioskach składanych w związku z ubieganiem się o... »


Numer 210 - Styczeń 2020 r.

Jak rozliczyć z podatku za 2019 r. pracowników i współpracowników
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie