Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 211 Styczeń/Luty 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Jak w PIT-11 za 2019 rok wykazać zaliczkę pobraną od zasiłku chorobowego

Wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących, a jedną z kluczowych zmian jest ujęcie wszystkich zasiłków z ubezpieczenia... »


PIT dla młodych – jak właściwie wypełnić PIT-11 za 2019 rok

Wprowadzona rozporządzeniem z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych (Dz.U. z 2019 poz. 2397... »


Ubezpieczeni mogą już samodzielne utworzyć potwierdzenie o danych zapisanych na ich kontach na PUE ZUS

Pod koniec ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerzył katalog usług, w ramach których użytkownicy PUE mogą utworzyć sami potwierdzenie... »


Do wniosku o refundację składek na PFRON trzeba dołączyć INF-O-PdM lub INF-O-PdR

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o obowiązkach niepełnosprawnych... »


Poznaj stanowisko resortu pracy z 19 grudnia 2019 r. na temat dokumentacji ZFŚS

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia corocznego przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego, które przetwarza na potrzeby... »


W jaki sposób podwyższenie płacy minimalnej w 2020 r. wpłynie na PPK

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na... »


Rozpoczął się proces tworzenia PPK w średnich firmach

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dotyczy firm, które w... »


Dokumentacja bhp: z końcem 2019 roku przestały obowiązywać stare wzory dokumentów

Z dniem 31 grudnia 2019 r. minął przejściowy, w którym można używać zarówno starych, jak i nowych wzorów dokumentów z zakresu bhp... »


Sprawdź, czy do 31 stycznia składasz druk ZUS IWA – praktyczna instrukcja wypełniania

Do końca stycznia płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA... »


Pracownik, zleceniobiorca, emeryt – kto generuje swój mikrorachunek

Sprawdź, czy jeśli pracownik posiada dochody tylko z umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem musi zakładać mikrorachunek. A co z emerytami, którzy... »


ZUS radzi, jak przy małej działalności gospodarczej (MDG) obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020 roku

ZUS zachęca przedsiębiorców spełniających warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

ZUS może zażądać zwrotu wypłaconych zasiłków bezpośrednio od płatnika – uchwała SN

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Sprawdź... »


ZUS nie wystawi formularza A1, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę

Jeżeli pracownik przed zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa właściwego dla jego ubezpieczenia społecznego zwolni się z pracy, nie ma żadnych... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak właściwie rozliczyć przychód z tytułu finansowanych przez pracodawcę obiadów

Stan faktyczny: Począwszy od stycznia 2020 r. zatrudnionym w naszej spółce pracownikom administracyjno-biurowym pracodawca finansuje obiady cateringowe, które dostawca... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Oświadczenie PIT-2 pracownik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzu w wersji PIT-2(6... »


Kiedy nauczycielowi należy wypłacić trzynastkę za 2019 rok – odpowiedzi na 6 pytań

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to świadczenie pieniężne przysługujące za każdy pracownikom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego... »


Trzynastki za 2019 rok – przykłady liczbowe, wzory dokumentów

Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wpłat. Sprawdź, jak obliczać podstawę... »


Odprawa pośmiertna, gdy składka na ubezpieczenie na życie była współfinansowana przez pracodawcę i pracownika

Sprawdź, jak postąpić w sytuacji, gdy pracodawca objął pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, ale składkę finansował tylko w... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. kadr i płac

Regulamin przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom

»


Informacja o braku uprawnienia do otrzymania trzynastki

»


PIT-11(25) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny.pdf

»


PIT-8AR(8) (Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym) za 2019 r. - formularz elektroniczny.pdf

»


PIT-4R(9) (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny.pdf

»


IFT-1(15) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2019 r. - formularz elektroniczny.pdf

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak wykazać zasiłek chorobowy w PIT-11 za 2019 rok

PYTANIE CZYTELNIKA: W roku 2019 byliśmy płatnikami zasiłków. Mamy pracownika, który 28 maja uległ wypadkowi w pracy i w okresie od maja do listopada przebywał na... »


Potrącenia z umowy zlecenia – potrącenie opłaty za wynajem mieszkania

PYTANIE CZYTELNIKA: Spółka zatrudnia w ramach umowy zlecenia pana Jana K. Pan Jan K. dostał do wynajęcia mieszkanie za które ustalona była płatność w... »


Na jakich zasadach dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika młodocianego

PYTANIE CZYTELNIKA: Szkoła zatrudnia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego praktykanta. Otrzymuje on miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7... »


Wypłata premii w trakcie urlopu bezpłatnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracownik jest sprzedawcą i wypracował premię... »


Udzielenie licencji w umowie o dzieło a prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%

PYTANIE CZYTELNIKA: Podpisaliśmy umowę o dzieło prawnoautorską licencyjną jednak bez przeniesienia praw autorskich. Wykonawca oświadcza, że fotografie, o... »


Kto jest uprawniony do ustalania wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Do tej pory w naszej Instytucji wysokość składników wynagrodzenia dyrektora ustalał wójt. Czy to postępowanie jest prawidłowe, skoro... »


Trzynastka a przejście na emeryturę i dodatek stażowy za okres choroby

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik samorządowy w części przypadającej za okres choroby ma wypłacany dodatek stażowy „obok” –  bez składek na... »


Jak naliczać PIT zerowy w 2020 roku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pytanie: Czy rachunki do umów zlecenia za grudzień wypłacane w styczniu 2020 roku osobom do 26. roku życia powinny uwzględniać prawo do zwolnienia z... »


Jak naliczyć składki do PPK dla pracownika na urlopie wychowawczym

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób prawidłowo rozliczyć pracownika, który po urlopie rodzicielskim, w listopadzie 2019 r. wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Został... »


Kategorie zaszeregowania w jednostce samorządowej a podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 roku

PYTANIE CZYTELNIKA: Jako samorządowa jednostka organizacyjna stosujemy przepisy rozporządzenia z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018... »


Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o zaliczenie do stażu pracy okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019... »


Numer 211 Styczeń/Luty 2020 r.

Jakie świadczenia chorobowe wypłacać, gdy pracownik jest niezdolny do pracy na przełomie roku kalendarzowego – 9 przykładów
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie