Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 214 Kwiecień 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Jak wystąpić o świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granicę państwową, musi odbyć obowiązkową kwarantannę, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest... »


Zmiany w czasie pracy i warunkach zatrudnienia

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu danin publicznych... »


Jak właściwie chronić dane osobowe pracowników w czasie epidemii

Administrator danych, czyli pracodawca, ma interes w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. I jest to interes... »


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych od 18 marca 2020 r.

Od 18 marca 2020 r. obowiązuje uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która obniża stopę referencyjną NBP o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Skutkiem... »


Z jakich rozwiązań tarczy antykryzysowej może skorzystać pracodawca i przedsiębiorca

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące, świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2.000 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – to... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zaliczki dla polskich zleceniobiorców w związku z wykonywaniem zlecenia za granicą

Zaliczki wypłacane polskim zleceniobiorcom na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą w trakcie wykonywania zlecenia nie są dla nich przychodem. Natomiast zaliczki... »


Bony towarowo-żywnościowe dla pracowników a zwolnienie z podatku

Otrzymując od pracodawcy bony towarowo-żywnościowe pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku... »


Zleceniobiorca z Ukrainy wykonujący umowę zlecenia w Polsce – co z podatkiem

Jeżeli ukraiński zleceniobiorca złoży zleceniodawcy oświadczenie, że nie posiada w Polsce ośrodka interesów życiowych, a w danym roku przebywa w Polsce... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych – instrukcja krok po kroku

Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek, gdy oprócz wynagrodzenia wypłacamy zasiłek

Stan faktyczny Zatrudniony w naszej spółce w 1/4 wymiaru czasu pracy pracownik, w kwietniu br. chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego za 14 dni oraz do... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Praca zdalna a ekwiwalent za używanie prywatnych sprzętów pracownika do celów służbowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Z związku z panującym obecnie stanem epidemii nasi pracownicy pracują zdalnie. Wykorzystują w celach służbowych własny sprzęt... »


Koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy zawartych z jednym pracodawcą

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie odnośnie kosztów uzyskania przychodów pracownika zatrudnionego na dwóch etatach w jednej firmie. W naszej firmie jest pracownik zatrudniony na... »


Jak ustalać podstawę wymiaru świadczeń następujących po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych obliczana jest na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie... »


Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a wynagrodzenie za czas choroby

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik ma wypłacane wynagrodzenie:wynagrodzenie zasadnicze 2.250,00 zł,dodatek za godziny świąteczne średnio w miesiącu 213,00 zł,dodatek... »


Koronawirus a wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy Zespołem Placówek Oświatowych (jednostka budżetowa). Problem dotyczy wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi w... »


Praca zdalna – co z bezpieczeństwem danych

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z COVID-19, na podstawie ustawy, firma wprowadza pracę zdalną. Do jakich zabezpieczeń ochrony danych należy zobligować pracowników? »


Dział: Rozwiązania płacowe

Listy płac z wynagrodzeniem przestojowym w instytucjach kultury

Czasowe zamknięcie instytucji kultury lub ograniczenie jej funkcjonowania uprawnia pracowników do wynagrodzenia za przestój. Jest to 100% wynagrodzenia wynikającego z... »


Jak rozliczać świadczenia chorobowe, gdy pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy

Osoby zatrudnione jednocześnie u więcej niż jednego pracodawcy mają prawo do wypłaty  świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem &ndash... »


Składka zdrowotna dla pracowników i zleceniobiorców – jak ją liczymy w 2020 roku

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru... »


Jak rozliczać dodatkowe składniki wynagrodzenia – przykłady liczbowe

Wynagrodzenie zasadnicze często nie jest jedynym składnikiem wypłaty. Zazwyczaj naliczasz również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, które mogą mieć... »


Ekwiwalent za urlop oraz świadczenie urlopowe – komu przysługują i jak je liczyć

Ekwiwalent za urlop jest swoistą rekompensatą pieniężną dla pracownika, który w trakcie trwającego stosunku pracy nie mógł wykorzystać w... »


Numer 214 Kwiecień 2020 r.

Wynagrodzenie przestojowe w czasie pandemii – 3 przykłady liczbowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie