Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 215 Maj 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. – pobierz 4 formularze

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.. Zwolnienie dotyczy składek za... »


Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w czasie przestoju firmy – instrukcja resortu pracy

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń... »


Tarcza antykryzysowa: Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o... »


Zapłata składki marcowej przekreśli możliwość jej zwolnienia przez ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca ich wcześniej nie uregulował... »


Poznaj zmiany w funkcjonowaniu sądów pracy w związku z epidemią

Od kilku tygodni sądy w tym sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Sprawdź, kiedypracodawcy i pracownicy mogą liczyć na rozpoznanie... »


Tarcza antykryzysowa: MRPiPS o skracaniu okresów odpoczynku

Pracodawca, u którego nastąpił spadek obrotów w wyniku COVID-19 może skrócić nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy, udzielając pracownikom... »


Jak wygląda ochrona trwałości zatrudnienia pracowników, u przedsiębiorcy który otrzyma pomoc z FGŚP od dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy

Na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedsiębiorca u którego... »


Pracownicze plany kapitałowe – co zmieniła tarcza antykryzysowa

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II... »


Co tarcza antykryzysowa zmienia w sytuacji cudzoziemców

Epidemia koronawirusa w poważny sposób wpłynęła na sytuację cudzoziemców, którzy mieszkają i pracują w naszym kraju. Wielu z nich &ndash... »


Tarcza antykryzysowa: Elastyczne rozwiązania czasu pracy dla wybranych pracodawców

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowych rozwiązań dotyczących czasu pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w... »


Dofinansowania do wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej – odpowiedzi na 6 pytań

Przepisy tarczy antywirusowej przewidują dwie grupy możliwych dofinansowań wynagrodzeń pracowników. Pierwsza związana jest z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Umorzenie składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa w pytaniach i odpowiedziach

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych... »


Według jakich stóp procentowych liczyć składki wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe od wypłat zrealizowanych po 31 marca 2020 r. muszą być liczone z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej danego płatnika w... »


Jak rozliczyć pracę podwładnego w czasie kwarantanny

Pracownik po powrocie z urlopu, który spędzał za granicą, zostaje poddany 14-dniowej kwarantannie. Sprawdź, czy jeśli jest to technicznie możliwe, pracodawca... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. kadr i płac

WNIOSEK O ULGĘ BEZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ (odroczenie lub rozłożenie na raty) na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»


RDZ – wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za... »


RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Dopłata do wynagrodzeń a zleceniobiorcy i wynagrodzenia chorobowe pracowników

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy dopłata do wynagrodzeń obejmie również wynagrodzenie zleceniobiorcy, jeśli u innego pracodawcy otrzymuje on ze stosunku pracy wynagrodzenie... »


W jaki sposób zgodnie z prawem obniżyć wynagrodzenia pracowników

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza firma chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Czy można obniżyć porozumieniem ze związkami zawodowymi o stosowaniu mniej... »


Ile godzin powinien przepracować niepełnoetatowiec zatrudniony w trakcie miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik został zatrudniony na 1/4 etatu w dniu 6 marca 2020 r. Jak należy obliczyć, ile godzin powinien przepracować w marcu? Ile godzin powinien... »


Wynagrodzenie przestojowe w instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w związku z epidemią i przerwaniem działalności domu kultury konieczna jest wypłata wynagrodzenia postojowego, tj. w wysokości 60... »


Skrócony czas pracy w instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej instytucji dyrektor wydał zarządzenie dotyczące skróconego czasu pracy od 8.00 do 14.00. Czy w ewidencji czasu pracy wpisywać właściwy... »


Numer 215 Maj 2020 r.

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie postojowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie