Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 216 - Czerwiec 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Tarcza antykryzysowa nie odracza terminu wpłaty pierwszej tury odpisów na ZFŚS

Do 31 maja pracodawcy posiadający zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na osobny rachunek pierwsze środki z tytułu naliczonych odpisów... »


Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych – niezgodna z RODO

O ile RODO dopuszcza przetwarzanie danych biometrycznych o tyle nie w każdym celu. Danych tych nie może przetwarzać pracodawca w celu ewidencjonowania czasu pracy. Stanowisko takie... »


Jak realizować tarczę antykryzysową w zgodzie z RODO

Celem tarczy antykryzysowej jest wsparcie podmiotów gospodarczych w trudnym okresie pandemii COVID-19. Nie można jednak zapominać o tym, że korzystanie z rozwiązań... »


Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wpłynie na ważność zezwoleń

Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnień przewidzianych tarczą antykryzysową ulegną zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca będzie on... »


Pomiar temperatury ciała pracownika – na jakiej podstawie prawnej (stanowisko UODO)

Pomiar temperatury ciała danej osoby lub gromadzenie danych dotyczących jej stanu zdrowia wraz z ich utrwalaniem, przekazywaniem czy gromadzeniem są równoznaczne z przetwarzaniem... »


UODO: pracujący zdalnie może korzystać z dokumentacji papierowej

W okresie pandemii wielu pracodawców decyduje się na organizację pracy zdalnej. To nie wyklucza jednak możliwości pracy z dokumentacją papierową. Powstają... »


Praktyki studenckie w instytucji kultury – zalecenia resortu nauki na czas epidemii

MNiSW wydało 1 kwietnia 2020 r. na swojej stronie internetowej rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich... »


Zapomogi dla pracowników w okresie pandemii a składki ZUS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub... »


Można już składać wnioski o kolejne świadczenie postojowe – pobierz wzory wniosków

Świadczenie postojowe wynosi 2.080 zł albo 1.300 zł. Można z niego skorzystać do trzech razy. Są już dostępne wnioski, aby skorzystać ze wsparcia po raz... »


Nowa wersja RDZ – wniosku o zwolnienie z opłacania składek – jest już na PUE ZUS

Dnia 10 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił nową wersję wnioskudla osób ubiegających się o zwolnienie z... »


Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy... »


Jak realizować tarczę antykryzysową w zgodzie z RODO

Celem tarczy antykryzysowej jest wsparcie podmiotów gospodarczych w trudnym okresie pandemii COVID-19. Nie można jednak zapominać o tym, że korzystanie z rozwiązań... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Dłuższy okres rozliczeniowy na podstawie przepisów antykryzysowych – jak go wprowadzić i stosować

Szczególny czas może wymagać szczególnych rozwiązań dotyczących czasu pracy. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie dłuższego... »


Termin wypłaty wynagrodzenia – ostatni dzień miesiąca czy 10. dzień następnego miesiąca

Wypłacanie pracownikom zarobionych przez nich pieniędzy musi następować w ściśle wskazanym terminie. Określenie przez pracodawcę terminu wypłaty pensji... »


Niedopłaty zasiłków – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów

Ustalanie prawa i wysokości świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców. Zdarza się jednak, że... »


Wypowiedzenie stosunku pracy – z poszanowaniem RODO

Niestety kryzys gospodarczy związany z pandemią COVID-19 zmusza pracodawców do zwolnień. Wypowiedzenie stosunku pracy to czynność, która wiąże się... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. kadr i płac

Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Przekroczenie w trakcie miesiąca limitu 85.528 zł a zaliczka na podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób rozliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia, jeżeli w trakcie miesiąca przekroczono kwotę limitu 85.528 zł i pracodawca... »


Jak skutecznie powiadomić pracowników o zmianie regulaminu wynagradzania

PYTANIE CZYTELNIKA: Wójt gminy zmienia regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, poprzez likwidację premii na rzecz nagród. Podejmując zmianę... »


Informacja o wynagrodzeniu urlopowym w zaświadczeniu ZUS Z-3

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące wypełnienia druku Z-3. Pracownik miał wypłaconą średnią urlopową, w której rubryce ją wykazujemy... »


Czy ZUS będzie co miesiąc informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek na 3 miesiące

PYTANIE CZYTELNIKA: Przedsiębiorca złożył wniosek RDZ za wszystkie 3 miesiące z góry. Czy w takim przypadku będzie otrzymywał informacje w kwietniu o... »


Jak obniżać składkę zdrowotną

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (1/4 etatu) w wysokości: płaca zasadnicza: 650 zł i wysługa lat: 45,50zł. Przy całomiesięcznej... »


Rozliczanie umowy zlecenia zawartej z obywatelem Litwy

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy Domem Kultury i chcemy zatrudnić obywatela Litwy na podstawie umowy zlecenia jako członka jury. Umowa byłaby zawarta na 1 dzień. Czy w... »


Stan gotowości do pracy a premia motywacyjna

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracownikowi, który wystąpił z podaniem o pozostanie w gotowości i nieświadczenie w tym czasie pracy przysługuje premia motywacyjna? Dyrekcja... »


Inkaso opłaty targowej a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik urzędu gminy w drodze uchwały Rady Gminy został wyznaczony na inkasenta opłaty targowej. Jednocześnie zostało ustalone inkaso w... »


Coroczny przegląd dokumentów z ZFŚS

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy ze zbioru dokumentacji dotyczącej obsługi ZFŚS należy usuwać takie dokumenty, jak:a) zaświadczenie wydane przez szkołę o posiadaniu... »


Numer 216 - Czerwiec 2020 r.

Jak skracać i rekompensować skrócenie okresów odpoczynku w trybie antykryzysowym
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie