Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 217 - Lipiec 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Urlop na żądanie – jak może zareagować pracodawca

Na temat urlopu na żądanie funkcjonuje kilka mitów. Przede wszystkim uznaje się, że pracodawca nigdy nie może go prawnikowi odmówić, skoro już sama... »


Jaka jest procedura zwalniania z przyczyn niedotyczących pracownika?

W dobie koronawirusa wielu pracodawców jest zmuszonych ciąć etaty. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi wówczas stosować tzw. ustawę o... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń z powodu koronawirusa

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zadośćuczynienie za dyskryminację w związku z płcią ma działać odstraszająco

Kwota zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane dyskryminacją i nierównym traktowaniem pracownika lub pracownicy z powodów związanych z płcią ma nie tylko... »


Spadkobiercy mają spłacić dług wobec ZUS

Obciążające zmarłego płatnika składek ZUS należności z tytułu niezapłaconych przez niego składek będą przechodzić, jako... »


Tarcza 4.0: Urlop zaległy – jednostronnie i bez względu na 30 września

Rząd przyjął kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. zniesienie obowiązku wykorzystania w okresie epidemii urlopu zaległego do... »


Za złamanie zakazu konkurencji i niezachowanie poufności dwie odrębne kary

Możliwe jest zawarcie umowy, której przedmiotem jest nie tylko powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej, ale także - zachowanie w tajemnicy po... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Umorzenie pożyczki z funduszu mieszkaniowego pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownika zwolniono dyscyplinarnie. W dniu rozwiązania umowy miał zadłużenie z tytułu pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego w kwocie... »


Jak sporządzić plan urlopów

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica urzędu gminy została zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od 1 września 2019 r. do 29 lutego2020 r. Została ujęta w... »


Jak potraktować korektę oświadczenia pracownika co do okresu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8

PYTANIE CZYTELNIKA: W jednostce samorządowej, czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w 5-dniowym tygodniu pracy. Dla pracowników każda... »


Jak ustalić podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej dla pracownika wynagradzanego według stawki godzinowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik według harmonogramu miał przepracować 20 dni, ale przepracował 15 dni, ponieważ 5 dni był na urlopie wypoczynkowym. Jego wynagrodzenie z... »


Jak naliczać staż pracy nauczyciela

PYTANIE CZYTELNIKA: Nauczyciel wychowawca był zatrudniony w bursie szkolnej w pełnym wymiarze w okresie od 1 września 2007 do 31 stycznia 2012 r., w trakcie zatrudnienia... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Rozwiązania antykryzysowe – jak wpływają na treść i wydawanie świadectw pracy

Jeszcze do niedawna wypełnianie świadectwa pracy nie nastręczało pracodawcom większych problemów. Jednak obecnie przepisy antykryzysowe wprowadziły wiele nowych... »


Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Sprawdź, jakie zmiany czekają pracodawców w zwolnieniach ze składek ZUS, w potrąceniach z wynagrodzeń, udzielaniu świadczenia postojowego, udzielaniu... »


Tarcza antykryzysowa 3.0 pozwala na zwrot opłaconych składek także za kwiecień i maj

Zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy... »


Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia... »


Nowe kwoty wolne od potrąceń – odpowiedzi resortu pracy z 27 maja na zapytania Portalu kadrowego

Od 16 maja kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w... »


Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego pracodawca pozyskuje ich dane osobowe. Czy musi w związku z tym spełnić... »


Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT

Resort finansów przedłużył terminy dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje... »


Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe wzory ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS IMIR

Zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych... »


Numer 217 - Lipiec 2020 r.

Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19– wzór wniosku, wyjaśnienia praktyczne
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie