Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 219 - Sierpień 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Koszty pracodawcy przy podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika

Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji przez pełnoletniego pracownika w zamiarze zdobycia umiejętności wymaganych przy wykonywaniu nowego zawodu wiąże się z... »


Pracownik przed emeryturą pomostową jest chroniony

Pracownik, któremu brakuje nie więcej, niż 4 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego go do ubiegania się o emeryturę pomostową jest objęty... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Obniżenie etatu na podstawie tarczy antykryzysowej – poznaj odpowiedzi na 13 pytań

Wiele pytań naszych Czytelników dotyczy samego porozumienia wprowadzającego niższy etat, np. kogo ono obejmuje, jak je przedłużyć lub skrócić itp... »


Ograniczenie etatu w związku ze zwiększonym obciążeniem funduszu płac – jak rozliczać pensję pracownika

W myśl nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym, w razie... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Nowy wniosek o świadczenie postojowe na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia... »


Pracodawcy będą mogli dłużej zlecić pracę zdalną

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która zakłada wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej. »


Od 24 lipca zleceniobiorcy sami mogą składać wnioski o wypłatę postojowego

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, aby uzyskać świadczenie postojowe w związku z epidemią COVID-19, do tej pory musiały korzystać z pośrednictwa... »


Na PUE ZUS rusza rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostały udostępnione funkcje dla przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które... »


Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobka i przedszkola po 26 lipca

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wyjaśnił w komunikacie, na jakich zasadach rodzice mogą ubiegać się po 26 lipca br. o zasiłek opiekuńczy w... »


Pracodawca może żądać potwierdzenia pobytu od cudzoziemca

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca, wówczas jest uprawniony do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo przebywania na terytorium... »


Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

Administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej, nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a... »


Tarcza 4.0 dla instytucji kultury – dofinansowania do wynagrodzeń

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tzw. tarczę... »


Mobbing czy dyskryminacja, czyli jak walczyć z płacową luką

Do Sejmu trafił poselski projekt zmiany Kodeksu pracy, który rozszerza definicję mobbingu. Za mobbing ma być uznawane także „różnicowanie wysokości... »


Od 10 lipca 2020 r. zmiany w emeryturach

Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z... »


Bon turystyczny na dziecko bez PIT i wolny od egzekucji

Osoby, które otrzymają specjalny bon turystyczny, nie zapłacą od jego wartości podatku dochodowego. Tak wynika z nowych regulacji, które 18 lipca 2020 r. zostały... »


Będą zmiany w zasadach delegowania pracowników

Trwają prace nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy... »


Potrącenia z wynagrodzeń a wychowywanie nieswojego dziecka – odpowiedź resortu pracy z 14 lipca 2020 r. na zapytanie Portalu kadrowego

Czy jeżeli żona pracownika (albo matka wspólnego dziecka) ma swoje dziecko, ale jest rozwiedziona z jego ojcem albo nigdy nie była z nim zamężna – jednakże... »


Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń w związku z COVID-19

W okresie pandemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między pracodawcą a pracownikami. Dotyczy to przede wszystkim... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy okres, w którym pracownik korzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 186 7 kp), konsumuje okres, w którym pracownik może korzystać z... »


Czy zwolnienie lekarskie przerywa bieg urlopu macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica chorowała od 05.02.2019 roku (zwolnienie lekarskie przypadające na okres ciąży, kod lit. B). Od 29.08.2019 do 26.08.2020 roku... »


Jak właściwie rozliczyć delegację

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik wyjeżdża w niedzielę rano czyli 5.07 o godz. 8:00 do Niemiec na montaż i serwis maszyny. Dojeżdża do hotelu wieczorem o godz. 19:00. Na... »


Czwarta umowa o pracę na nowym stanowisku pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudnialiśmy pracownika w następujących okresach:01.09.2017 – 31.08.2018 czas określony08.04.2019 – 31.03.2020 czas określony01.04.2020... »


Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników zawarł porozumienie (art. 15 g ustawy z 2 marca 2020) obniżające wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom... »


Jak ustalać podstawę zasiłkową po zmianie wymiaru czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 11 maja 2020 r. na okres 3 miesięcy w naszej firmie wprowadziliśmy obniżony wymiar czasu pracy dla pracowników o -20%. Zostało to wprowadzone... »


Urlop wychowawczy nauczyciela a umowa na zastępstwo w innej szkole

PYTANIE CZYTELNIKA: Nauczyciel kontraktowy przebywa na urlopie wychowawczym do 30 czerwca 2021 r. Od września otrzymał propozycję pracy w innej placówce (umowa na... »


Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0

PYTANIE CZYTELNIKA: W najbliższym czasie pracownik urzędu przechodzi na emeryturę. Jaka odprawa emerytalna będzie mu się należała w związku z wejściem w... »


Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – jak dopełnić podstawę ekwiwalentową

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony został zatrudniony 2 czerwca 2020 r. a zwolniony już 12 czerwca 2020 r. Pracował od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie... »


Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

PYTANIE CZYTELNIKA: Uczeń I klasy zatrudniony u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 do 31 sierpnia 2020 r. będzie przebywał na urlopie... »


Ustalanie nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z przejściem pracownika w miesiącu lipcu na emeryturę będzie wypłacana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa. Pracownik otrzymuje... »


Numer 219 - Sierpień 2020 r.

Choroba w czasie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego – jak rozliczać świadczenia i składki ZUS
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie