Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 220 - Wrzesień 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Czy szczepienia ochronne dla pracowników są ich przychodem ze stosunku pracy

Wielu pracodawców finansuje szczepienia przeciwko grypie w związku z jesienno-zimowym okresem sprzyjającym zachorowaniom. Celem tego jest ograniczenie do minimum nieobecności... »


Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia pracownikom oddelegowanym a podatek

Gdy pracodawca zapewni zakwaterowanie i wyżywienie pracownikom oddelegowanym do pracy w innej miejscowości, koszty zakwaterowania będą przychodem ze stosunku pracy objętym... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Wydawanie pracownikom bonów żywnościowych oraz kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne

Zdaniem fiskusa, jeżeli wydawana pracownikowi karta przedpłacona lub bon żywnościowy służy do zakupu posiłków profilaktycznych, wartość takich... »


Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zwrócone, nienależne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie są wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11... »


Zwrot wydatków związanych z wykonywaniem przez zleceniobiorcę usług za granicą

Fiskus uznał, że zwrot zleceniobiorcy wydatków związanych z wykonywaniem przez niego usług za granicą korzysta ze zwolnienia, którym objęte są... »


Zmiana kwalifikacji umowy zlecenia na stosunek pracy – korekta PIT-11 i PIT-4R

W razie przekwalifikowania umowy zlecenia na umowę o pracę po upływie roku podatkowego, pracodawca powinien skorygować wystawione: informację PIT-11 oraz deklarację... »


Przekazywanie pracownikom informacji PIT-11 drogą elektroniczną

Jeżeli z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynika data udostępnienia PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez... »


Wysokość świadczenia z tytułu utraty zatrudnienia

Wysokość świadczenia przysługującego pracownikowi na podstawie zakładowych przepisów prawa pracy z tytułu utraty zatrudnienia nie może pozostawać... »


Nie każdy efekt indywidualnej pracy pracownika objęty jest prawem autorskim

Nie każdy efekt pracy świadczonej przez pracownika umysłowego jest utworem korzystającym ze specjalnej ochrony prawnej. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 listopada 2019 r... »


Polski Bon Turystyczny – ZUS odpowiada na najczęstsze pytania

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500... »


Przy aktywacji bonu turystycznego trzeba podać adres e-mail i nr telefonu komórkowego

Osoby uprawnione aktywowały już ponad 504 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę 431 mln złotych – informuje ZUS. Obsługa bonu odbywa się... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

2.800 zł wynagrodzenia minimalnego, 18,30 zł minimalnej stawki godzinowej – rząd przyjął propozycje na 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez... »


Dodatek solidarnościowy a dochód członka rodziny pracownika – odpowiedź resortu pracy z 10 sierpnia 2020 r. na zapytanie Portalu kadrowego

Czy z punktu widzenia pracodawcy, który zatrudnia pracownika objętego potrąceniami komorniczymi (np. z tytułu niespłaconego kredytu bankowego), ma znaczenie, że... »


Dodatek solidarnościowy a staż pracy – jak go udokumentować

Od 21 czerwca 2020 r. zainteresowani mogą otrzymywać dodatek solidarnościowy. Wprawdzie okres, na jaki przyznaje się dodatek, dobiegł już końca (będzie... »


Tarcza antykryzysowa – jak ustalić stan zatrudnienia

Wdrożone w ostatnich miesiącach rozwiązania składające się na tzw. tarcze antykryzysowe wymagają ustalenia stanu zatrudnienia w organizacji. Ustalenia te są... »


Ogłoszono program rekompensat dla organizatorów odwołanych wydarzeń kulturalnych

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Ma... »


Przedsiębiorca uzyska ochronę, powołując się na objaśnienia podatkowe

Podatnik korzysta z ochrony, jeżeli zastosuje się do objaśnień podatkowych, a jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach. Ministerstwo... »


ZUS po raz kolejny będzie rozpatrywał złożone już wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez... »


Turystyka i estrada otrzymają pomoc finansową

Wypłat na rzecz podróżnych za nieodbyte imprezy turystyczne w związku z epidemią koronawirusa będzie dokonywać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wynika z... »


Będzie nowy pakiet pomocowy dla kultury

Obejmie on instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki i tańca... »


Od 1 września 2020 r. będzie przeprowadzany powszechny spis rolny

Powszechny spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu... »


Dział: Przydatne zestawienia

Jakie czynności kadrowe można wykonać zdalnie

Pracownicy, również działów kadrowo-płacowych, będą mogli pracować zdalnie także w kolejnych miesiącach. Dlatego też warto sprawdzić... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Korekta listy płac

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica naszej firmy 30 maja skończyła 26 lat. W lipcu 2020 r. okazało się, że trzeba skorygować listę płac za marzec 2020 r... »


Korekta nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownikowi zatrudnionemu równocześnie na podstawie umowy zlecenia uwzględniliśmy wynagrodzenia z obu... »


Podstawa dodatku stażowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik od stycznia 2019 r. do nadal przebywa na zwolnieniu chorobowym. Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, natomiast stażowe pracodawca. Pracownik na umowie o... »


Wyliczenie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w maju i czerwcu przebywał na postojowym i miał wypłacane zmniejszone wynagrodzenie. W lipcu przechodzi na emeryturę. Jakie wynagrodzenie... »


Informacje z PIT-37 jako dane o dochodzie przy wczasach pod gruszą

PYTANIE CZYTELNIKA: Aby otrzymać dofinansowanie do wczasów pod gruszą, pracownik musi podać dochód na osobę z poprzedniego roku. Czy jeśli mamy pracownika... »


Informacje wykazywane w świadectwie pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Dnia 31 lipca nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Wynagrodzenie zostało wypłacone wraz z ekwiwalentem 28 lipca. Tego samego dnia pracownik... »


Umowa zlecenia pracownika a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: 23 lipca 2020 roku zatrudniliśmy pracownika na umowę zlecenia. Odprowadzamy za niego składki ZUS bez składki chorobowej. Jest wynagradzany stawką... »


Przeliczenie urlopu wypoczynkowego pracownika zmieniającego etat w 2020 roku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik był zatrudniony w okresie styczeń–lipiec na 3/5 etatu, natomiast od sierpnia do grudnia na 4/5 etatu. Pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu... »


Badania okresowe w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy należy już wykonywać badania okresowe, czy nadal obowiązuje zawieszenie? Jeżeli pracodawca zechce kierować pracowników w okresie... »


Świadczenia szkolne dla dzieci pracowników

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu poważnej choroby w rodzinie. Chcielibyśmy dofinansować mu... »


Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Zleceniobiorca zatrudniony jest od 15 czerwca 2020 r. Od tego dnia został objęty ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowym wypadkowym oraz dobrowolnym... »


Nieświadczenie pracy w okresie wypowiedzenia a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z pracowników naszej firmy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca, a umowa zostanie rozwiązana z końca... »


Oczekiwanie na wynik testu na koronawirusa – jaki rodzaj nieobecności

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik gospodarczy Domu Pomocy Społecznej nie świadczył pracy od poniedziałku do wtorku z powodu zaleceń z sanepidu i oczekiwaniem na wyniku testu na... »


Praktyka absolwencka a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy za osoby które są w firmie zatrudnione na podstawie umowy o praktykę absolwencką należy opłacać składki na ubezpieczenia... »


Zatrudnienie absolwenta szkoły średniej a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniam na umowę zlecenia absolwenta szkoły średniej, który złożył dokumenty do szkoły wyższej. Z uczelni otrzymałam... »


Zapisy o premii uznaniowej w umowie o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: W firmie system wynagradzania wygląda następująco: pracownicy mają wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową, która jest przyznawana w... »


Ciąża pracownika młodocianego – co w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu (maks. 36 miesięcy) na umowie na czas nieokreślony jest na urlopie macierzyńskim aż do 2021 r. W... »


Brak składek od części ryczałtu na jazdy lokalne – jak sporządzić korektę

Zgodnie z zawartymi z pracownikami umowami przyznane im ryczałty na jazdy lokalne nie ulegają zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub... »


Przejście z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne w dokumentach rozliczeniowych

Często po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi zostaje przyznane świadczenie rehabilitacyjne, np. na okres 6 miesięcy. Sprawdź, jakie raporty do ZUS należy... »


Nadpłacone wczasy pod gruszą a rozliczenia z ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Naliczając wczasy pod gruszą, wzięliśmy pod uwagę tylko dochody pracownika. Pracownik doniósł nam zaświadczenie z zakładu pracy... »


Numer 220 - Wrzesień 2020 r.

Sprawdź, czy test na koronawirusa jest dla pracownika przychodem podlegającym PIT
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie