Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 221 - Październik 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Jak wyliczać podatek w miesiącu przekroczenia limitu zerowego PIT

Zerowy PIT jest nierzadko źródłem problemów komplikujących rozliczanie listy płac. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których przychód osoby w... »


Informacja dla pracowników o utworzeniu PPK – pobierz wzory gotowych dokumentów

Pracodawcy PPK w 2020 roku, czyli pracodawcy tzw. II i III grupy, do 10 listopada muszą przekazać pracownikom informację dotyczącą PPK. To jednak nie wszystko... »


Co zrobić, jeżeli naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w kadrach nie zostało zgłoszone w ciągu 72 godzin

Administrator danych osobowych ma obowiązek zgłoszenia naruszeń bezpieczeństwa w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu. Jest to krótki czas... »


Świadczenia pracownicze – jak skorzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych

Świadczenia na rzecz pracowników w większości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Niektóre z nich stanowią przychód objęty przedmiotowym... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Prezentacja osiągnięć nie może być umową o dzieło

Sama prezentacja czyichś osiągnięć lub dzieł nie może być kwalifikowana jako przedmiot umowy o dzieło, gdyż jej sednem jest staranne działanie... »


Niezawiadomienie o rozprawie oznacza nieważny proces

Niezawiadomienie przez sąd o rozprawie pracownika lub pracodawcy będących stronami sporu powoduje nieważność postępowania przed sądem, który... »


Kto wywalczy wypłatę odszkodowania

Brak pisemności oświadczenia o rozwiązaniu umowy, to zbyt mało, aby wygrać proces. Najważniejsze jest ustalenie, czy faktycznie doszło do mobbingu. Należy zatem... »


Warto utworzyć w firmie stanowisko specjalisty ds. COVID-19

Istotnym wsparciem dla pracodawców na czas prognozowanej kolejnej fali epidemii może być stworzenie stanowiska dedykowanego sprawom związanym z epidemią, w tym... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 r.

Praca zdalna w domu i praca zdalna za granicą – 2 odpowiedzi resortu pracy z 8 września

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające miały utracić moc w... »


Organizacje pozarządowe do 30 września 2020 r. mogą składać wnioski o wsparcie na opiekę wytchnieniową

Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z... »


Od 1 stycznia 2021 r. rośnie wysokość świadczeń dla pracowników

Od początku 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy należy się urlop rodzicielski oraz wynagrodzenie z tytułu urlopu rodzicielskiego pracownikowi, który przebywał na urlopie macierzyńskim od 12... »


Zmiana rodzaju świadczeń z ZFŚS z powodu pandemii

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z sytuacja epidemiologiczną nasza firma zrezygnowała z zakupu karnetów na basen i do kina dla pracowników ze względów... »


Niesłusznie naliczany przychód w naturze – jak skorygować rozliczenia podatkowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osoby fizycznej w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownik osiąga... »


Jaką kwotę z faktury przyjąć do przychodu za bilet miesięczny

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik dostarczył pracodawcy fakturę za bilet miesięczny w związku z dojazdem do pracy wystawioną na zakład pracy. Za fakturę... »


Numer 221 - Październik 2020 r.

W jaki sposób zawiesić wrześniowy odpis na ZFŚS z powodu pandemii
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie