Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 222 - Listopad 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 i 2021 r.

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wzór obowiązujący od 1 września 2020 r.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dziecka do 8 lat, a także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych... »


Pracodawca nie będzie już rozliczał składek. Zrobi to za niego ZUS

ZUS zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek. ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia. Ma to... »


Od 20 września ZUS wyrównuje nadpłaty składek

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni... »


Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia – rok 2021 ma przynieść zmiany

Wiceminister pracy, Stanisław Szwed, zapowiada rozmowy z partnerami społecznymi na temat pełnego oskładkowania umów zlecenia. Na decyzji rządu ma zaważyć... »


Będą zmiany w zerowym PIT dla osób do 26. roku życia

Od 2021 roku osoby do 26. roku życia nie zapłacą PIT od przychodów uzyskanych w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe. Tak wynika z... »


Jakich informacji może żądać PIP i ZUS?

UODO wyjaśnił, kiedy i w jakim zakresie ZUS i inspekcja pracy mogą mieć wgląd do dokumentacji pracowniczej i czego jeszcze mogą zażądać od pracodawcy (w... »


Pracodawca nie będzie odpowiadał za bhp pracowników zdalnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało wstępną wersję projektu zmian w Kodeksie pracy, która zawiera nowe regulacje, dotyczące pracy zdalnej... »


Obniżenie wymiaru etatu a podstawa wymiaru świadczeń – będzie zmiana przepisów

Tarcza antykryzysowa umożliwiła obniżenie wymiaru etatów i wynagrodzeń pracownikom. Niestety niektóre z nowych rozwiązań poskutkowały... »


Ochrona przedemerytalna a zwolnienia w dobie pandemii – odpowiedź resortu pracy z 30 września na zapytanie Portalu kadrowego

Wielu pracodawców obecnie rozwiązuje umowy o pracę. Dlatego też zapytaliśmy resort pracy o pracowników chronionych na podstawie art. 28 i art. 29 ustawy z 16... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak w praktyce rozliczać listę płac w miesiącu przekroczenia progu podatkowego i zusowskiego

Rozliczanie list płac zatrudnionych pracowników wymaga przede wszystkim prawidłowego obliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to... »


Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań z powodu COVID-19

Od 24 czerwca 2020 r. na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem pracodawca może ograniczyć wysokość odpraw... »


Rozliczanie ZFŚS w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na COVID-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Wpłaty na PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

Wpłaty na PPK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów memoriałowo, jeżeli pracodawca wpłaci je w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Potwierdza... »


Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK stanowią koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej podlegający odliczeniu przez pracodawcę od podstawy opodatkowania. Potwierdza to interpretacja... »


Paliwo w ramach ryczałtu na samochód służbowy

W zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy o PIT Minister Finansów stwierdził, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego... »


Kiedy wynagrodzenie będzie objęte 50% kosztami uzyskania przychodów – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 września 2020 r.

Minister Finansów wskazał warunki, po spełnieniu których pracodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Limity umów terminowych po ponownym zatrudnieniu

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik pracuje od 11 czerwca 2016 r. do 10 października 2020 r. W tym okresie miał podpisane 3 umowy na czas określony. Czy po przerwie w zatrudnieniu u tego... »


Wynagrodzenie za pierwszy, niepełny miesiąc zatrudnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik został zatrudniony 24 sierpnia 2020 r. w wymiarze pełnego etatu, ze stawką miesięczną 3.600,00 zł. W zakładzie pracy obowiązuje... »


Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy zleceniobiorcy – ile do wypłaty

PYTANIE CZYTELNIKA: Osoba, poniżej 26 roku życia, zatrudniona na umowę zlecenia, uległ wypadkowi. Za przepracowaną część miesiąca otrzyma 748 zł... »


Dodatkowa nagroda pieniężna dla dyrektora instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Dyrektor samorządowej instytucji kultury jest wynagradzany na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Z uwagi na... »


Koronawirus – czas nieświadczenia pracy podczas oczekiwania na wyniki

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z pracowników został skierowany na kwarantannę w związku z tym, że u jednego z członków jego rodziny potwierdzono Covid-19... »


Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pracownika, który został zatrudniony w 4 października 2012 r. i który zakończy swoją pracę z data 30. 09.2020 r. Nie było za niego... »


Praca zarobkowa w okresie ZUS ZLA

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zgłosił, że idzie na zwolnienie lekarskie. Do ZUS wpłynęło ZUS ZLA na dzień 25 i 26 września ze wskazaniem do leżenia (kod... »


Dodatki 100% za przekroczenia średniotygodniowe w podstawie świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałami. Wynagrodzenie za nadgodziny oraz dodatki 50% za przekroczenia... »


Numer 222 - Listopad 2020 r.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na listach płac razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie