Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 223 - Grudzień 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 i 2021 r.

COVID-19 w zakładzie pracy – czy pracodawca może podać dane osobowe zakażonych pracowników

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Ochrony Danych (EROD) pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni... »


Przeliczenie obniżonej podstawy zasiłków - wyjaśnienia ZUS

Z dniem 9 października uległy zmianie zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

SN: Wykonanie roboty budowlanej to zlecenie, nie dzieło

Praca wykonywana przez kilka tygodni nie może pozostać bez ochrony prawnej i wykonawcy trzeba opłacić składkę na ubezpieczenia społeczne. Jest to bowiem umowa... »


Finansowe konsekwencje przerwy w ubezpieczeniu chorobowym

Gdy następuje przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, ZUS oblicza podstawę składki na nowo, od najniższej kwoty. Dlatego kobieta, która po urlopie macierzyńskim nie... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Ważne do 31 października 2020 r. Pracownik na kwarantannie: wynagrodzenie, rozliczenia z ZUS, rodzaj nieobecności - odpowiedzi na 8 pytań pracodawców

W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby pracownik, u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub innej infekcji dróg... »


Karta sportowa (Multisport) dla pracownika – jak ją rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym

Karta sportowa (np. Multisport) jest bardzo popularnym benefitem przyznawanym pracownikom. Może być finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń... »


ZUS Z-3 oraz ZUS ERP-7 – 18 przykładów wypełniania dodatkowych zaświadczeń o wynagrodzeniu dla ZUS

W określonych sytuacjach pracodawcy mogą być zobligowani do przygotowania na potrzeby ZUS dodatkowych zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń niektórych... »


Nienależnie pobrane zasiłki – to ZUS wybiera dłużnika: pracodawcę albo pracownika

Nie warto pomagać pracownikowi, który chce wyłudzić od ZUS zasiłek. Sąd Najwyższy stoi bowiem po stronie ZUS. Dnia 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy... »


Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK, zwłaszcza w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Przekonaj się, jak wpłaty... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Właściwy zapis na listach płac momentu osiągnięcia przychodu z tytułu wpłat na PPK przez pracodawcę

PYTANIE CZYTELNIKA: Załóżmy, że sporządzono pracownikowi listę płac za październik 2020 r. i przekazano do realizacji w dniu 30 października 2020 r... »


Termin pobrania zaliczki na podatek od składek PPK

PYTANIE CZYTELNIKA: Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana 10.11.2020 r., wynagrodzenie za 11/2020 zostanie wypłacone 10.12.2020 i pracodawca ma czas na przekazanie wpłat do instytucji... »


Urlop wypoczynkowy na kwarantannie

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik był nieobecny w pracy z powodu kwarantanny. Kwarantanna była spowodowana tym, iż w szkole dziecka pracownika stwierdzono obecność korona-wirusa... »


Urlop szkoleniowy w umowie z pracodawcą

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o podanie, w jakich sytuacjach i w jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy w ramach podpisanej z pracodawcą umowy szkoleniowej. Chodzi o studia zaoczne i... »


Limit odprawy emerytalnej w tarczy antykryzysowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej nowy limit wypłaty odprawy emerytalnej obowiązuje bezwzględnie wszystkich pracodawców, czy tylko tych... »


Zadaniowy czas pracy a informowanie pracodawcy o godzinach pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: W zakładzie pracy na czas pracy zdalnej pracownicy są zobowiązani do mailowego informowania przełożonego o godzinie rozpoczęcia i zakończenia... »


Brak ZUS ZLA a informacja o chorobie pracownika – jakie świadczenie wypłacić

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w dniu 20 października 2020 r. trafił do szpitala na operację planową. Wypłata wynagrodzenia jest ustalona na 26 października. Pracodawca... »


Pracownik na stanowisku pracy z objawami chorobowymi

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracodawca w przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy takich objawów, jak np. gorączka, kaszel, duszność, może nakazać... »


Gdy pracownik odmawia zrobienia testu

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak potraktować sytuację, jeśli pracownik nie chce zrobić testu, chociaż ma objawy/ Czy traktujemy go tak jakby był chory? »


Mierzenie temperatury pracownikom

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy można pracownikowi mierzyć temperaturę przed pracą? »


Pracownik odmawia wizyty u lekarza

PYTANIE CZYTELNIKA: Dokonujemy w firmie pomiaru temperatury (nigdzie nie rejestrujemy) i osoby z temp. wyższą niż 37,5 nie będą dopuszczone do pracy, tylko odesłane do... »


Pracownik po godzinach pracy pracuje w karetce

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik dorabia pracując po godzinach na karetkach w pogotowiu, wożąc chorych po szpitalach. Sam ma większe zagrożenie zakażenia i stwarza ryzyko... »


Numer 223 - Grudzień 2020 r.

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie