Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Numer 226 - Luty 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Planowanie czasu pracy na 2021 rok – 5 przykładów grafików

Każdy z pracowników zatrudnionych na pełen etat w 2021 r. powinien przepracować 2.016 godzin, co daje 252 dni pracy w roku. Ponieważ większość z... »


Jak wypłacać trzynastkę za 2020 rok – przykłady, wzory dokumentów

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2021 r.

Obowiązują nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT-1R

Opublikowano zmienione wzory formularzy niezbędnych dla płatników. Zmiana dotyczy wprowadzonej w 2020 r. preferencji polegającej na przedłużeniu terminu przekazania... »


Od 1 stycznia 2021 r. można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z... »


MRPiT o badaniach okresowych wykonanych w okresie epidemii

Czy badania okresowe, które zostały wykonane w okresie trwającej epidemii, powinny zostać ponowione po jej zakończeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort pracy. »


Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki... »


Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną wyłącznie w miejscu zamieszkania pracownika

Pracodawca, polecając pracownikowi pracę zdalną, niekiedy zastrzega, aby pracował on wyłącznie w miejscu swojego zamieszkania. Takie obostrzenie jest też wpisywane w... »


Zerowy PIT dla młodych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zakres przychodów uprawniających do korzystania z zerowego PIT został poszerzony. Zerowy PIT objął również przychody osiągane z tytułu umów o... »


Urlop w okresie kwarantanny – stanowisko resortu pracy z 31 grudnia 2020 r.

Czy pracownikowi, który w okresie objęcia kwarantanną wykonuje pracę zdalną można – na jego wniosek – udzielić urlopu wypoczynkowego? Sprawdź... »


Pobierz 2 nowe wzory wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – wniosku pojedynczego oraz wniosku wspólnego. Sprawdź... »


Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów... »


Podstawa wymiaru zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego – zmiany od 16 grudnia

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, który  przysługuje w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Kiedy sąd uwzględni roszczenie byłego pracownika o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Nawet bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, dokonane m.in. z naruszeniem przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, nie jest automatycznie... »


Jak ustalić wysokość świadczenia związanego z utratą zatrudnienia

Wysokość świadczenia przysługującego pracownikowi na podstawie zakładowych przepisów płacowych nie powinna pozostawać w oderwaniu od aktualnych... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS na formularzu RUD – z jaką datą

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie o zgłaszanie umów o dzieło na formularzu RUD – czy robimy to z datą zawarcia umowy, czy datą faktycznego wykonywania dzieła? Czy... »


Wczasy pod gruszą przy zaległym urlopie wypoczynkowym

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracownik może w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem od strony pracownika otrzymać z zakładowego funduszu świadczeń... »


Jak liczyć wynagrodzenie za okres kwarantanny

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu. Pracuje on według indywidualnego rozkładu pracy (łączy pracę w naszej firmie z pracą w innej firmie). Na... »


Nieprzepracowanie ani jednego dnia a prawo do trzynastki

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik samorządowy w 2020 r. nie przepracował ani jednego dnia: od 1 do 31 stycznia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od 1 lutego do 3 kwietnia... »


Zwrot składek ZUS a dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy muszę oddać środki dla organizatora, które otrzymałam ze zwrotu składek ZUS za... »


Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a wolne 15 sierpnia i 26 grudnia

PYTANIE CZYTELNIKA: Z końcem roku z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron. W czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia pracownik nie... »


Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszym zakładzie pracy jest wypłacana nagroda jubileuszowa. Mamy zapis w regulaminie wynagradzania, że pracownikowi przysługuje nagroda w wymiarze x... »


Karty przedpłacone na Boże Narodzenie z ZFŚS a PIT-11

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS dla pracowników z okazji Bożego Narodzenia. Wartość kart zwolniona jest ze... »


Przejęcie pracowników a sporządzenie PIT-11 i PIT-4

PYTANIE CZYTELNIKA: Z dniem 15 czerwca 2020 r. przestał istnieć Zakład Gospodarczy, a na jego miejsce powstała spółka z o.o. Spółka przejęła... »


Jak ustalić wysokość świadczenia za chorobę

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasz pracownik pracuje w systemie równoważnym, ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym. Kiedy przebywał na ZUS ZLA, 6 dni zwolnienia były dniami dla... »


Numer 226 - Luty 2021 r.

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS – instrukcja krok po kroku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie