Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Dokumenty płacowe

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wzór obowiązujący od 1 września 2020 r.Pobierz plik

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń z powodu koronawirusaPobierz plik

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkołyPobierz plik

Polecenie pracy zdalnej (w związku z zagrożeniem koronawirusem)Pobierz plik

PIT-2A (6)Pobierz plik

PIT-2 (6)Pobierz plik

Procedura przeciwdziałania mobbingowi - wzór z komentarzemPobierz plik

Wzór zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracownikówPobierz plik

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych zgodne z nowymi przepisami obowiązującymi od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Umowa o pracę - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór pomocniczy ministerstwa pracy, obowiązuje od 4 maja 2019 r.Pobierz plik

Przykładowa klauzula obowiązku informacyjnego, którą należy umieścić w treści umowy zlecenia/dzieło/praktyki/o wolontariatPobierz plik

Informacja o zmianie postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.Pobierz plik

Wniosek o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.Pobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy, że jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w PolscePobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni pod wskazanym adresem w PolscePobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy, że nie spełnia i w danym roku nie będzie spełniać żadnego z warunków opisanych w oświadczeniu pierwszego i drugiego typu, w związku z czym w okresie wykonywania zlecenia na rzecz zleceniodawcy nadal pozostaje rezydentem podatkowymPobierz plik

ZUS DRAPobierz plik

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę – wzór obowiązujący od 21 września 2018 r.Pobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącuPobierz plik

Umowa dotycząca używania samochodu prywatnego do celów służbowychPobierz plik

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowegoPobierz plik

Klauzula informacyjna do umowy zleceniaPobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcyPobierz plik

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacjiPobierz plik

Klauzula obowiązku informacyjnego (umowa zlecenia/o dzieło/o praktykę/o wolontariat)Pobierz plik

Lista płacPobierz plik

Wniosek o wypłatę premii regulaminowejPobierz plik

Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnejPobierz plik

Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej*Pobierz plik

Zawiadomienie o obniżeniu wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracęPobierz plik

Przykładowy wzór zgody na dobrowolne potrąceniePobierz plik

Wzór pisma w sprawie wypłaty wynagrodzenia przelewem lub gotówkąPobierz plik

Wzór zawiadomienia płatnika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowychPobierz plik

Lista wypłat ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczejPobierz plik

Wzór miesięcznej karty ewidencji czasu pracy pracownikaPobierz plik

Wzór ewidencji czasu pracy zleceniobiorcyPobierz plik

Lista obecnościPobierz plik

Wniosek o zgodę na wyjście prywatnePobierz plik

Rejestr wyjść prywatnychPobierz plik

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowychPobierz plik

Wzór wniosku o czas wolny za nadgodzinyPobierz plik

Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracyPobierz plik

Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracyPobierz plik

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodniaPobierz plik

Zapisy w umowie o świadczenie usług z inspektorem ochrony danych dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowychPobierz plik

Wzór zgody na przekazanie danych osobowychPobierz plik

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy, u którego obowiązuje regulamin pracyPobierz plik

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskiwanych z umowy o pracęPobierz plik

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danychPobierz plik

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danychPobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zleceniaPobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo)Pobierz plik

Lista kontrolna: Sprawdź, jak zapoznać pracowników z RODO według wskazówek GIODOPobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.Pobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.Pobierz plik

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczejPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącu ……………Pobierz plik

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowejPobierz plik

Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPobierz plik

Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodzinyPobierz plik

Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.Pobierz plik

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnegoPobierz plik

Umowa dotycząca używania samochodu prywatnego do celów służbowychPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącuPobierz plik

Postanowienie o powierzeniu danych osobowych w umowie na usunięcie dokumentów z danymi osobowymiPobierz plik

Umowa o używanie prywatnych narzędzi do celów służbowychPobierz plik

Umowa o używaniu samochodu służbowego do celów prywatnychPobierz plik

Umowa o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowychPobierz plik

Umowa o używanie telefonu służbowegoPobierz plik

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowychPobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPobierz plik

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowejPobierz plik

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.Pobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez „rodziców adopcyjnych”Pobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny z powodu zgonu matki dziecka/dzieciPobierz plik

Wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencjiPobierz plik

Wniosek o urlop rodzicielski (składany przez pracownicę - matkę po porodzie)Pobierz plik

Wniosek o urlop ojcowski (całości lub części)Pobierz plik

Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracyPobierz plik

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiegoPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku porzucenia dziecka/dzieci przez matkę dziecka nieobjętą ubezpieczeniem społecznym albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniemPobierz plik

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczegoPobierz plik

Wniosek o urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnychPobierz plik

Wniosek o urlop wychowawczyPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu w przypadku podjęcia przez nieubezpieczoną matkę dziecka zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru czasu pracyPobierz plik

Wniosek o część urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkęPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem/dziećmi przez nieubezpieczoną matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencjiPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniemPobierz plik

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcuPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez rodzica adopcyjnegoPobierz plik

Wniosek ojca dziecka o urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dzieckaPobierz plik

Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – po wykorzystaniu 14 tygodni urlopuPobierz plik

Skierowanie na badania lekarskiePobierz plik

Umowa szkoleniowa (o podnoszenie kwalifikacji przez pracownika na studiach)Pobierz plik

ZUS ZWUAPobierz plik

Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiegoPobierz plik

Umowa zleceniaPobierz plik

Numer 226 - Luty 2021 r.

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS – instrukcja krok po kroku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie