Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Uwaga! Wniosek o ulgę w zapłacie podatku można wysłać nawet e-mailem. Poznaj wytyczne dla urzędów skarbowych w związku z koronawirusem

Są wytyczne dla urzędów skarbowych, jak mają postępować przy rozpatrywaniu wniosków o ulgi w zapłacie podatków,  złożonych przez przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w związku z epidemią koronawirusa. Zobacz, które wnioski będą rozpatrywane przez urzędników w pierwszej kolejności i w uproszczonym trybie.

Z treścią zasad opracowanych przez resort finansów, które będą podstawą dla udzielania ulg przez urzędy skarbowe, można zapoznać się poniżej.

Jak będą działać organy podatkowe

 • Przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.
 • W powyższym wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów – organy podatkowe nie będą musiały badać jego sytuacji finansowej (wówczas nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną będzie się oceniać wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.
 • Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 rok – fiskus będzie działać jak wyżej, pod warunkiem, że:
 • podatnik spełnia warunki, o których była mowa wcześniej oraz
 •  podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.).
 • Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upłynął w marcu 2020 roku i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, zaś podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną – fiskus będzie stosował zasady wskazane w punktach 1 i 2.
 • Z wytycznych wynika zalecenie, aby przypadki opisane w punktach od 1) do 4) organy podatkowe załatwiały w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.
 • Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, według resortu finansów należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w punkcie  5 (podatnik nie składa oświadczenia majątkowego).
 • W świetle wytycznych wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. – mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w punkcie 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness itp).
 • Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020 r. – będą podlegać rozpoznaniu według badania:
 • stanu majątkowego (podatnik składa oświadczenie majątkowe) i
 •  pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, trudności finansowe związane z epidemią korona wirusa jako przesłankę do udzielenia ulgi urzędy skarbowe co do zasady będą brać pod uwagę w odniesieniu do tych zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.

Wniosek o ulgę można wysłać nawet e-mailem

Wszystkie wnioski  ulgę w zapłacie zobowiązań podatkowych można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo.

Wysłanie wniosku e-mailem jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

 

 • www.gov.pl

 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie