Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak rozliczyć na liście płac wpłaty na PPK 

Stan faktyczny: Nasza spółka zatrudnia ponad 250 pracowników i od 1 lipca 2019 r. zobowiązana jest do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Na początku lipca dokonaliśmy  wyboru instytucji finansowej i zawarliśmy z nią umowę o zarządzanie PPK, a w ślad za nią umowę o prowadzenie PPK. W efekcie od wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia wskazanych umów, a więc począwszy od wynagrodzenia za lipiec, wypłacanego u nas 31 lipca (za dany miesiąc wypłacamy wynagrodzenie ostatniego dnia tego miesiąca), jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na PPK. Przy czym pracodawca finansuje wyłącznie wpłatę podstawową w wysokości 1,5% (nie zdecydował się na dokonywanie wpłaty dodatkowej, dobrowolnej). Czy prawidłowo rozliczyliśmy listę płac za lipiec za pracownika (45 lat), który nie złożył deklaracji rezygnacji z PP K, a tym samym jest objęty PP K i nie zadeklarował wpłaty dodatkowej, co oznacza, że wysokość wpłaty podstawowej, finansowanej ze środków pracownika wynosi 2%? Pracownik ten przekroczył w poprzednich miesiącach górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a w lipcu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od niższej podstawy niż składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
Copyright © Płace w firmie