Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Orzecznictwo i interpretacje

Przegląd ostatnich interpretacji ZUS

Sygnatura i data interpretacji

Konsekwencje interpretacji dla pracodawcy

Interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku

z 17 grudnia 2014 r.

(sygn. DI/100000/43/1397/2014)

Od wartości świadczeń rzeczowych uzyskanych od pracodawcy przez pracowników w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania przez nich zasiłku macierzyńskiego nie nalicza się składek ZUS.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego oraz przebywanie na urlopie wychowawczym stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń zusowskich. Wartość świadczeń rzeczowych (np. w postaci dodatkowe ubezpieczenia medycznego czy pracowniczego ubezpieczenia grupowego) sfinansowanych przez zakład pracy pracownikom pobierającym zasiłek macierzyński, nie podlega oskładkowaniu. Wynika to z faktu, iż w opisanej sytuacji prawo wspomnianych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego.

To samo należy odnieść do pracowników na urlopach wychowawczych.

Interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku

z 17 grudnia 2014 r.

(sygn. DI/100000/43/1296/2014)

Osoba pełniąca w spółce funkcję członka zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników oraz zatrudniona jednocześnie w ramach umowy o pracę na stanowisku dyrektorskim/kierowniczym, podlega składkom ZUS jedynie z tytułu zatrudnienia pracowniczego.

Gdy ta sama osoba występuje w organizacji w dwóch rolach: jako członek zarządu pełniący swą funkcję w ramach powołania tworzącego wyłącznie stosunek organizacyjny oraz równolegle jako pracownik, realizujący zadanie odmienne od tych podejmowanych w zarządzie, w kontekście ubezpieczeń należy rozliczać ją dwutorowo. W takich okolicznościach:

 • wynagrodzenie wypłacane z tytułu zatrudnienia pracowniczego musi być oskładkowane zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników,
 • należności przysługujące z racji uchwały wspólników (aktu powołania) nie podlegają składkom ZUS.

Interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku

z 15 stycznia 2015 r.

(sygn. DI/100000/43/1451/2014)

Rekompensaty za utratę pracy wypłacone pracownikiem dobrowolnie (na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych) zwolnione są z oskładkowania.

Pracownik nie zapłaci składek od przychodów uzyskanych z tytułu odpraw (rekompensat) zarówno mających swe źródło w ustawach szczególnych, jak również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem (przewidzianych np. przez umowę o pracę akty wewnątrzzakładowe) lub w późniejszych porozumieniach między pracodawcą a konkretnym pracownikiem. Wypłata odprawy musi jednak pozostawać w bezpośrednim oraz nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Interpretacja Oddziału ZUS w Lublinie
z 9 września 2014 r.

(sygn. WPI/200000/43/980/2014)

Nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS od nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi przed upływem 5 lat od otrzymania poprzedniej „jubileuszówki”, jeśli do takiej sytuacji doszło wyłącznie na skutek zmiany wewnętrznych przepisów zakładowych regulujących zasady przyznawania wspomnianej gratyfikacji.

Bywają sytuacje, w których wypłata pracownikowi nagrody jubileuszowej w okresie krótszym niż 5 lat od otrzymania przez niego poprzedniej tego typu należności, nie powoduje konieczności naliczania składek. Jedną z takich sytuacji jest zmiana przez pracodawcę wewnętrznych przepisów dotyczących zasad nabywania przez zatrudnione osoby prawa do „jubileuszówki”. Ważne jest, aby zarówno poprzednie, jak i nowo obowiązujące przepisy zakładowe przewidywały przyznawanie gratyfikacji jubileuszowych nie częściej niż co 5 lat.

Interpretacja Oddziału ZUS w Gdańsku

z 16 stycznia 2015 r.

(sygn. DI/100000/43/1489/2014)

Przewidziana w regulaminie wynagradzania częściowa odpłatność pracownika za korzystanie przez pracownika z auta firmowego do celów prywatnych, nie zwalnia z obowiązku naliczania składek od ww. świadczenia częściowo odpłatnego.

W opinii ZUS udostępnienie pracownikowi za pewną odpłatnością samochodu służbowego do celów prywatnych oraz uregulowanie tej kwestii w przepisach płacowych

nie stanowi korzyści materialnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przepisie tym chodzi o uprawnienie do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług). W związku z tym wspomniane świadczenie nie może być zwolnione z oskładkowania.

W omawianej interpretacji ZUS czytamy: „w sytuacji umożliwienia korzystania przez pracowników z samochodów służbowych, które są własnością pracodawcy lub pracodawca na mocy określonego stosunku prawnego jest uprawniony do korzystania z nich (a więc, których wnioskodawca nie nabywa z przeznaczeniem udostępnienia ich swoim pracownikom) nie można mówić o korzyściach, o których mowa w przepisie.

Czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnianie składników własnego majątku (czy też środków trwałych) służących do wykonywania działalności gospodarcze”.

Zdaniem autora: „W mojej opinii wykładnia dokonana przez ZUS nie jest przekonywująca. Twierdzenie przez ZUS, że § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego znajduje zastosowanie tylko do tych świadczeń, które pracodawca zakupił z przeznaczeniem ich dla pracowników, stanowi według mnie nadinterpretację”.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.