Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Pracodawca powinien opłacić zaległe składki za zleceniobiorcę

Jeżeli ZUS wyda decyzję o podleganiu zleceniobiorcy ubezpieczeniom społecznym w danym okresie, to obowiązkiem zleceniodawcy jako płatnika składek będzie wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego.

Umowa zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli zleceniobiorca ma równocześnie inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowę o pracę z innym podmiotem, inną umowę zlecenia, działalność gospodarczą), należy sprawdzić, jak wygląda jego sytuacja ubezpieczeniowa. W przypadku gdy oprócz umowy zlecenia pracuje gdzie indziej na etacie, ale uzyskuje tam przychód niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę lub został mu udzielony urlop bezpłatny, to umowa zlecenia powinna być oskładkowana tak, jak gdyby była samoistną umową.

Zleceniodawca jako płatnik składek jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń oraz za comiesięczne rozliczanie i opłacanie za niego należnych składek. Jeśli ZUS stwierdzi, że zleceniobiorca, który był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, powinien podlegać również pozostałym ubezpieczeniom, do wykonania odpowiednich czynności zobowiąże zleceniodawcę. Sporządza on i przekazuje druk ZUS ZWUA, wyrejestrowując zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie zgłasza go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na ZUS ZUA (od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania). Oprócz tego konieczne jest także złożenie korekt raportów rozliczeniowych wraz z korektami deklaracji i naliczenie w nich składek na ubezpieczenia społeczne od przychodu stanowiącego podstawę ich wymiaru. Niedopłatę składek społecznych wynikającą z korekt, za cały okres ubezpieczeń tej osoby, płatnik musi zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę.

Miewasz wątpliwości przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych?

Chcesz wiedzieć, czego przestrzegać przy zawieraniu umów zlecenia i o dzieło, aby nie miały znamion umowy o pracę?

Nie jesteś pewna, jakie zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne stosować w przypadku takich umów?

Teraz z łatwością rozliczysz umowę zlecenia i umowę o dzieło.

Skorzystaj z porad ekspertów, które znajdziesz w magazynie "Przegląd Płacowo-Kadrowy"
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.