Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

RODO: Ochrona danych osobowych

Chcesz poinformować związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika? Sprawdź, czy potrzebujesz zgody pracownika na przetwarzanie jego danych.

W wielu kwestiach dotyczących indywidualnych spraw pracowniczych obowiązkiem pracodawcy jest współdziałanie z reprezentującą danego pracownika organizacją związkową. Dotyczy to m.in. zawiadamiania organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia stosunku pracy. Sprawdź, czy potrzebne są dodatkowe działania, by zapewnić zgodność takiej konsultacji z RODO.

Celem wstępu …

Przepisy prawa pracy przewidują w art 30 § 1 Kodeksu pracy kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę. Wyróżnić w tym zakresie można porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, jak również rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony rodzi po stronie pracodawcy obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy. Obowiązek taki nie dotyczy zatem umów na okres próbny, jak również umów zawieranych na czas określony – niezależne od powodów jakie uzasadniają rozstanie. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia obciąża wyłącznie pracodawcę, pracownik w żadnym razie nie jest obowiązany do podawania przyczyny jeżeli decyduje się na wypowiedzenie umowy.

Konieczne współdziałanie z organizacją związkową

Decyzja w sprawie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę nie zawsze jest wyłączną sprawą między pracodawcą a pracownikiem. Przepis art 38 Kodeksu pracy reguluje bowiem obowiązek pracodawcy skonsultowania z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

UWAGA!

Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika niezrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Przetwarzanie danych członka związku nie wymaga jego zgody

Konsultacja związkowa może budzić wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych pracownika na gruncie przepisów Rozporządzenia RODO. Zarówno pracodawca jak i strona związkowa muszą mieć świadomość, że przetwarzanie danych osobowych w procesie konsultacji powinno odbywać się zgodnie z zasadami legalizującymi proces przetwarzania o których mowa w art 6 i 7 RODO. W kontekście przetwarzania danych osobowych w związku z konsultacjami poprzedzającymi wypowiedzenie umowy szczególnego znaczenia nabiera kwestia zgody pracownika, któremu pracodawca zamierza wypowiedzieć umowę. W zakresie powyższej wątpliwości należy uznać, że zarówno pracodawca jak zakładowa organizacja związkowa, nie mają bezpośredniego obowiązku uzyskania zgody od pracownika, na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą konsultacyjną. Wynika to z tego, iż proces konsultacji jest precyzyjnie uregulowany przepisami prawa pracy, a obowiązek współdziałania wynika jednoznacznie z ustawy o związkach zawodowych.

UWAGA!

Procedura konsultacyjna procedura w zakresie wypowiadania umów jest obowiązkiem prawnym zarówno pracodawcy, jak i zakładowej organizacji związkowej. Oznacza to brak konieczności uzyskiwania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procesu konsultacji.

Pozostałe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesu wymiany korespondencji między pracodawcą a zakładową organizacją związkową normowane są precyzyjnie przez przepisy prawa pracy, w tym w kontekście zachowania niezbędnych terminów procedury konsultacyjnej.

Autor:

Sebastian Kryczka

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.