Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Składki i świadczenia ZUS

Zawyżenie zasiłku opiekuńczego skutkuje zaniżeniem kwoty wpłaconych składek do ZUS

Czy postąpiliśmy prawidłowo, przyjmując do podstawy wymiaru zasiłku uzupełnione wynagrodzenie za sierpień w kwocie 2.831,20 zł (przed pomniejszeniem o składki ZUS)? Wskazana kwota stanowi sumę uzupełnionego wynagrodzenia zasadniczego (kwota 2.700 zł wynikająca z umowy o pracę) oraz uzupełniającego wynagrodzenia urlopowego w kwocie 131,20 zł (patrz: kartoteka płacowa). Kwota zasiłku opiekuńczego należnego za grudzień, za jeden dzień niezdolności do pracy, wyniosła 68,05 zł, co wynika z obliczeń przedstawionych w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Przychód brutto służący do ustalenia kwoty zasiłku opiekuńczego

Miesiąc/Rok – kartoteka płacowa

06/2013

07/2013

08/2013

09/2013

10/2013

11/2013

Wynagrodzenie zasadnicze

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

Liczba godzin nominalnych

160,00

184,00

168,00

168,00

184,00

152,00

Liczba dni nominalnych

20,00

23,00

21,00

21,00

23,00

19,00

Liczba dni przepracowanych (oraz urlopowych)

20,00

23,00

18,00

21,00

23,00

19,00

Liczba dni kalendarzowych choroby

   

3,00

     

Liczba godzin urlopu wypoczynkowego

   

80,00

 

16,00

 

Liczba godzin przepracowanych nominalnie

160,00

184,00

64,00

168,00

168,00

152,00

Liczba godzin nadliczbowych 50% (przekroczenie norm dobowych)

4,00

2,00

 

6,00

2,00

4,00

Liczba godzin nadliczbowych 100% (przekroczenie norm dobowych)

 

8,00

   

8,00

 

Liczba godzin nocnych

48,00

64,00

0,00

32,00

64,00

48,00

Wynagrodzenie zasadnicze (za pracę i za urlop)

2.700,00

2.700,00

2.430,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

67,52

146,70

0,00

96,42

146,70

71,04

Dodatek za godziny nadliczbowe – 50%

33,76

14,68

0,00

48,24

14,68

35,52

Dodatek za godziny nadliczbowe – 100%

0,00

117,36

0,00

0,00

117,36

0,00

Dodatek nocny – 20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia za pracę

96,00

111,36

0,00

60,80

111,36

101,28

Uzupełniające wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

   

131,20

 

22,08

 

Wynagrodzenie za chorobę – 80%

   

206,67

     

Przychód brutto

2.897,28

3.090,10

2.767,87

2.905,46

3.112,18

2.907,84

 

Tabela 2. Kwota zasiłku opiekuńczego należnego za grudzień, za jeden dzień niezdolności do pracy

Podstawy zasiłkowe

06/2013

07/2013

08/2013

09/2013

10/2013

11/2013

Podstawa zasiłkowa brutto (wynagrodzenie uzupełniane)

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

Dopełnienie podstawy zasiłkowej brutto (wynagrodzenie przyjmowane w kwocie bez uzupełnienia)

197,28

390,10

131,20

205,46

412,18

207,84

 

Podstawa zasiłkowa netto (suma podstaw brutto po pomniejszeniu o składki ZUS – 13,71%)

2.500,06

2.666,45

2.443,04

2.507,12

2.685,50

2.509,18

Suma podstaw zasiłkowych

15.311,35

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (suma podstaw zasiłkowych podzielona przez 6 miesięcy)

15.311,35 zł : 6 = 2.551,89

80% podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego (przeciętne miesięczne wynagrodzenie × 80%)

2.551,89 x 80% = 2.041,51

Kwota zasiłku za 1 dzień (1/30 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

2.041,51 zł : 30 = 68,05

Powyższe kwoty zostały ustalone w następujący sposób (na przykładzie czerwca 2013 r.):

06/2013:

 • Podstawa zasiłkowa brutto to wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku po ewentualnym uzupełnieniu, jeśli wynagrodzenie wymagałoby takiego uzupełnienia. Ponieważ w sytuacji opisanej w pytaniu składnikiem uzupełnianym jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, to w tej części podstawy znajduje się tylko płaca zasadnicza. Uzupełnienie wynagrodzenia stałego do celów zasiłkowych polega na przyjęciu kwoty z umowy o pracę (uzupełnienie takie nastąpiło w sierpniu 2013 r., ponieważ w miesiącu tym pracownik przez 3 dni chorował, zatem uzyskał niższe wynagrodzenie zasadnicze).
 • Dopełnienie podstawy zasiłkowej brutto to suma składników uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku bez uzupełnienia. Do tych składników zaliczamy m.in. normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej. Kwota ta w czerwcu wyniosła 197,28 zł (67,52 zł + 33,76 zł + 96 zł).
 • Podstawa zasiłkowa netto to suma podstaw brutto po pomniejszeniu o składki ZUS finansowane ze środków pracownika. Podstawa ta w czerwcu wyniosła 2.500,06 zł [(2.700,00 zł + 197,28 zł) – 13,71%]  

Analogicznie podstawy zasiłkowe zostały ustalone dla kolejnych miesięcy. W dopełnieniu podstawy zasiłkowej brutto znalazło się również uzupełniające wynagrodzenie urlopowe w miesiącach w których zostało wypłacone (szczegóły w dalszej części tekstu).

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.