Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

5 najważniejszych zmian w wynagrodzeniach na 2016 r. Sprawdź jeszcze dziś!

1 stycznia – Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. osoby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu jest niższa od minimalnego obowiązującego wynagrodzenia, spełniające jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, podlegają ubezpieczeniom również z innych tytułów. Z poradnika Płace w firmie dowiesz się:

 • Jak rozliczać umowę zlecenia podpisaną w 2015 roku, a rozliczoną w 2016 roku
 • W jaki sposób zleceniodawca ma pozyskiwać od zleceniobiorcy wiedzę o przychodzie, stanowiącym podstawę wymiaru składek, uzyskanym u innych zleceniodawców, skoro ustawa nie zobowiązuje zleceniobiorców do udzielenia takich informacji
 • Jak należy potraktować sytuację, w której zleceniodawca uzyska w 2016 roku kilka przychodów w danym miesiącu, a w zależności od kolejności wypłat, suma jego wynagrodzeń z innych tytułów może być niższa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie

1 stycznia – nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Od stycznia 2016 roku zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w trzech formach:

 • dokumentu elektronicznego (e-zwolnienia) – uwierzytelnionego z użyciem kwalifikowanego certyfikatu albo profilu zaufanego ePUAP,
 • wydruku zwolnienia wystawionego elektronicznie oraz
 • pisemnego zwolnienia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Regułą stanie się wystawianie zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego. Z poradnika Płace w firmie dowiesz się:

 • Jak założyć profil informacyjny, na który przekazywane będą informacje ze zwolnień lekarskich wystawionych elektronicznie
 • Czym e-zwolnienie będzie się różniło od papierowego zwolnienia lekarskiego
 • Jakie dane będzie zawierać ZUS ZLA od 1 stycznia
 • W jaki sposób będą musiały zostać poprawione błędy na zwolnieniu lekarskim

2 stycznia – zmiany w zasiłkach macierzyńskich

od 2 stycznia 2016 r. zarówno pracownik rodzic, jak i ubezpieczony rodzic będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego.  Z poradnika Płace w firmie dowiesz się:

 • Jak pracodawca powinien udzielać urlopów macierzyńskich po zmianach
 • Jak wypłacać zasiłki macierzyńskie w 2016 roku
 • Na jakich drukach wypłacać zasiłki
 • Co zmienia siew uprawnieniach ojca dziecka

1 stycznia – zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość wynagrodzenia pracownika, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 1.850 zł. Z poradnika Płace w firmie dowiesz się:

 • Jak zmieniają się kwoty wolne od potrąceń
 • Ile będzie wynosić stawka za godzinę pracy w porze nocnej
 • Ile będą kosztować pracodawcę odprawy i odszkodowania

22 lutego – zmiany w umowach o pracę

Gdy nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie, pracodawcy będą mogli zawrzeć nie dwie, ale aż trzy umowy na czas określony. Przekształceniu w umowę bezterminową ulegnie dopiero czwarta umowa między tymi samymi stronami. Podobnie jak dotychczas, zawarcie aneksu przedłużającego umowę będzie uważane za zawarcie kolejnej umowy. Nowością będzie natomiast to, że dłuższa przerwa między umowami na czas określony nie będzie już „zerowała” limitu umów. A zatem niezależnie od tego, jak długa ta przerwa będzie, i tak trzeba doliczyć do limitu umowy na czas określony zawarte przed tą przerwą. Z poradnika Płace w firmie dowiesz się:

 • Jaki dodatkowy limit zostanie wprowadzony w umowach o pracę
 • Jak traktować obecne umowy, ale wypowiedziane po 22 lutego
 • Jakie wynagrodzeni trzeba będzie płacić za niewykonywanie pracy w okresie wypowiedzenia
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.