Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Ile kosztują pracodawcę błędy w świadectwie pracy

Błędy w wydaniu świadectwa pracy mogą być bardzo kosztowne dla pracodawcy. Wszystkie niedokładności w świadectwie dają bowiem pracownikowi prawo żądania zmiany treści świadectwa. Jeśli firma nie ugnie się przed żądaniem pracownika, musi liczyć się z tym, że spór przeniesie się na etap postępowania sądowego.Uchybienia dotyczące świadectw pracy można podzielić na trzy grupy:

 • dopisanie w świadectwie pracy informacji niepotrzebnych lub niedozwolonych,
 • brak zamieszczenia w świadectwie pracy informacji, które powinno ono obejmować. Może to wynikać ze świadomego lub nieświadomego pominięcia pewnych danych, lub pozostawienia niektórych rubryk bez ich wypełnienia,
 • zamieszczanie danych nieprawdziwych lub błędnych.

Przesłanką powstania po stronie pracownika prawa do odszkodowania jest w pierwszej kolejności powstanie u niego szkody. Szkoda ta musi pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z naruszeniem przez pracodawcę obowiązku wydania w terminie prawidłowego świadectwa pracy. Będzie ona polegała na utracie zarobków wskutek niemożności podjęcia nowej pracy w związku z brakiem możliwości przedstawienia świadectwa pracy. Odszkodowanie, ale w zmniejszonej wysokości będzie przysługiwało pracownikowi, który wskutek braku świadectwa podjął pracę ale słabiej płatną, od tej która mógłby uzyskać przedkładając świadectwo.

Okres za jaki pracownik utracił zarobki, nie zawsze musi odpowiadać liczbie dni opóźnienia w wydaniu świadectwa pracy. W przypadku szkód wynikających z przekroczenia terminu firma musi liczyć się z tym, że szkoda po stronie pracownika powstanie nawet wtedy, gdy opóźnienie w wydaniu świadectwa pracy wyniesie tylko jeden dzień, jeśli brak świadectwa pracy tego właśnie dnia uniemożliwił pracownikowi zatrudnienie. Odpowiedzialność będą ponosić:

 • pracodawcy – osoby fizyczne,
 • członkowie organu zarządzającego jednostką organizacyjną lub osobą prawną,
 • osoby, którym powierzono wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy,
 • pracownik, który w zakresie swych obowiązków ma wystawianie świadectw pracy (najczęściej pracownik działu kadr).
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.