Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Kontrola ZUS nie ominie Twojej firmy

Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, że co jakiś czas pojawi się u niego inspektor kontroli ZUS. Szczegółowy zakres kontroli określony jest zawsze w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, które płatnikowi składek lub osobie reprezentującej go musi doręczyć kontrolujący. Co ważne, inspektor kontroli nie może rozszerzyć zakresu kontroli poza ten określony w upoważnieniu. Inspektorzy mają prawo kontrolować płatników składek w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wykonują zadania i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych nałożone na nich przepisami. W szczególności chodzi o zweryfikowanie, czy dokonują wszystkich zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, czy prawidłowo i rzetelnie obliczają, potrącają i opłacają składki, czy prawidłowo ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz jak je wypłacają.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie