Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

PIT zerowy a składka zdrowotna

W przypadku złożenia oświadczenia przez pracownika do ukończenia 26. roku życia płatnik ma obowiązek stosować wobec niego zwolnienie i nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Niezależnie od tego płatnik musi pamiętać o monitorowaniu wieku podatnika, korzystającego z omawianego zwolnienia. O zastosowaniu ulgi decyduje bowiem jego wiek w momencie uzyskania przychodu. Zwolnienia od podatku nie stosujemy do przychodów opodatkowanych ryczałtowo, do przychodów z umów o dzieło, jak również do kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego (zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego, oraz zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego). Zasiłki z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł, a co za tym idzie nie mogą być traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Sporządzając listę płac za sierpień, pracodawca miał obowiązek poboru zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi zasiłku, natomiast zwolnienie od podatku powinien był zastosować jedynie do przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, tj. do przychodu ze stosunku pracy. Jednocześnie powinien dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczonej od dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT do wysokości „hipotetycznej zaliczki”, jaka byłaby naliczona od tego dochodu, gdyby zwolnienie nie miało zastosowania. 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie