Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Płatności ZUS po nowemu

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy zasady wpłat na konto ZUS należności z tytułu składek na:

1) ubezpieczenia społeczne,

2) ubezpieczenie zdrowotne,

3) Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Z dotychczasowego obowiązku wpłaty należności  z tytułu  składek na  odrębne dla nich konta – wpłat należy dokonywać  jedną wpłatą na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Do końca roku 2017 obowiązywały stare blankiety przelewu. Z początkiem roku 2018 nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS na specjalnym blankiecie – wypełniając i opłacając je zwykłym, standardowym przelewem. Również dokonując przelewu z konta bankowego nie będzie już konieczności korzystania ze specjalnego przelewu dotyczące przelewów do ZUS, korzystając wyłącznie z przelewu krajowego.

Jak wypełniać blankiet przelewu do ZUS od 1 stycznia 2018 roku

POLE „NAZWA ODBIORCY” – należy wpisać ,,Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

POLE „NR RACHUNKU ODBIORCY” – należy wpisać numer rachunku składkowego (NRS).

POLE „KWOTA”

Jeśli składki opłacane są za bieżący miesiąc i:

 1) płatnik składek nie wypłaca świadczeń, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, należy  zsumować kwoty z pól ZUS DRA IV.37, VII.07, VIII.03 oraz IX.03,

2) płatnik składek wypłaca świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, należy sumę kwot z pól ZUS DRA IV.37, VII.07, VIII.03 oraz IX.03 pomniejszyć o kwotę z pola V.05.

W przypadku gdy płatnik składek posiada zadłużenie w opłacaniu składek, wówczas dokonana na to konto wpłata w pierwszej kolejności rozliczona zostanie na to zadłużenie łącznie z odsetkami.

POLE „KWOTA SŁOWNIE”

W polu „kwota słownie” należy wpisać słownie kwotę, którą wpisaną w polu „kwota” powyżej.

POLE „NAZWA ZLECENIODAWCY”

W polu tym należy wpisać  nazwę skróconą płatnika składek lub imię i nazwisko jako płatnika składek. Można również  podać adres (dane wpisane w tym polu muszą być zgodne z danymi przekazanymi przez płatnika składek w zgłoszeniu wysyłanym do ZUS przy rejestracji płatnika).

W 183 numerze poradnika Płace w firmie znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak wypełnić POLE „TYTUŁEM” oraz skorygować błędy przy wypełnianiu dokumentu, gdy płatnik składek:

 • oprócz opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności opłaca również składki za zatrudnioną nianię,
 • błędnie wpisał numer NRS (zupełnie inny numer, który należał do innego Płatnika składek),
 • wpisał błędny NRS (myląc cyfry lub ich kolejność).
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.