Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Przychody zleceniobiorcy z innych umów zlecenia – jak je sprawdzić

Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym zleceniobiorców wykonujących jednocześnie więcej niż jedną umowę zlecenia. Zgodnie z nimi zleceniobiorca podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom z tytułu każdej takiej umowy, chyba że podstawa wymiaru składek w danym miesiącu z tytułu umowy zawartej najwcześniej (lub kilku takich umów łącznie) wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W celu ustalenia swoich obowiązków wobec ZUS zleceniodawca zatrudniający osobę, która wykonuje równocześnie inne umowy zlecenia, powinien od tej osoby zażądać okazania dokumentudotyczącego równoległego zatrudnienia, którym może być przykładowo aktualna umowa zlecenia, zawarta z innym płatnikiem lub zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy.

W poradnika Płace w firmie przeczytają Państwo:

 • jakie dane powinien zawierać taki dokument, aby można było prawidłowo ustalić swoje obowiązki wobec ZUS,
 • jak ustalić obowiązki płatnika, gdy wynagrodzenie określone jest w stawce godzinowej, jakich dokumentów może żądać od zleceniobiorcy kolejny płatnik, czy może żądać bankowego potwierdzenia otrzymania przelewu lub dowodu wypłaty gotówki,
 • jak postąpić, gdyzleceniobiorca odmówi okazania dokumentu.

Druk ZUS-US-PWS-01

W opisanych sytuacjach płatnicy będą zobowiązani do złożenia korekt raportów i deklaracji oraz do opłacenia składek. Aby uniknąć podobnych problemów, firmy zatrudniające zleceniobiorców mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wniosek składa się dla każdego zleceniobiorcy odrębnie, na druku ZUS-US-PWS-01. Interaktywny formularz dostępny jest na stronie ZUS pod adresem http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/ZUS-US-PWS-01_do_wydruku.pdf. Jak go wypełnić, przeczytają Państwo w 152 numerze poradnika Płace w firmie.

Podstawa prawna

Art. 9 i art. 34 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

W poradniku Płace w firmie, przeczytają Państwo również:

 • Jak odwołać się od niekorzystnej interpretacji podatkowej – wzór skargi
 • Jak uwzględniać umowy terminowe zawarte w poprzednim stanie prawnym w kontekście nowych limitów
 • W czerwcu 2015 roku podpisaliśmy umowę terminową z jednym z naszych pracowników. Umowa ta zawarta została na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2020 r. i nie przewidziano w niej możliwości rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie od 22 lutego 2016 r. nowych przepisów, chcielibyśmy skrócić okres trwania umowy do 33 miesięcy. Niestety pracownik na to się nie zgadza i odmawia podpisania w tej sprawie porozumienia zmieniającego. Co możemy zrobić w takim przypadku
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.