Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Świadczenia chorobowe w 2019 roku – jaka jest najniższa podstawa wymiaru świadczeń

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 92 § 2 kp i art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Następstwem podniesienia płacy minimalnej w 2019 roku i zniesienia jej zróżnicowania w zależności od stażu pracy jest to, iż podstawa wymiaru świadczeń przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na cały etat w razie choroby, wypadku, opieki nad członkiem rodziny i macierzyństwa od nowego roku nie może być niższa niż 1.941,52 zł (2.250 zł – 13,71%).

Dla pracowników niepełnoetatowych najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

Wymiar
czasu pracy

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu

2018 rok

2019 rok

cały etat

1.812,09 zł

(2.100 zł – 13,71% × 2.100 zł)

1.941,52 zł

(2.250 zł – 13,71% × 2.250 zł)

3/4 etatu

1.359,07 zł

(1.575 zł – 13,71% × 1.575 zł)

1.456,14 zł

(1.687,50 zł – 13,71% × 1.687,50 zł)

1/2 etatu

906,04 zł

(1.050 zł – 13,71% × 1.050 zł)

970,76 zł

(1.125 zł – 13,71% × 1.125 zł)

1/3 etatu

604,03 zł

(700 zł – 13,71% × 700 zł)

647,17 zł

(750 zł – 13,71% × 750 zł)

1/4 etatu

453,02 zł

(525 zł – 13,71% × 525 zł)

485,38 zł

(562,50 zł – 13,71% × 562,50 zł)

Wysokość świadczeń chorobowych różni się procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia, przyczyn niezdolności do pracy, a nawet miejsca pobytu w okresie choroby (szpital). Za każdy dzień niedyspozycji zdrowotnej pracownik otrzymuje 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru (tzw. stawkę dzienną).

Minimalna stawka dzienna świadczeń chorobowych w 2019 roku

Wymiar etatu

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego w zależności od wysokości przysługującej należności chorobowej

 

100%

90%

80%

75%

70%

60%

cały etat

64,72 zł

58,25 zł

51,77 zł

48,54 zł

45,30 zł

38,83 zł

3/4 etatu

48,54 zł

43,68 zł

38,83 zł

36,40 zł

33,98 zł

29,12 zł

1/2 etatu

32,36 zł

29,12 zł

25,89 zł

24,27 zł

22,65 zł

19,42 zł

1/3 etatu

21,57 zł

19,42 zł

17,26 zł

16,18 zł

15,10 zł

12,94 zł

1/4 etatu

16,18 zł

14,56 zł

12,94 zł

12,13 zł

11,33 zł

9,71 zł

Gdy pracownik otrzymuje składniki płacy, do których zachowuje prawo za okresy otrzymywania świadczeń chorobowych, a podstawa wymiaru tych świadczeń ustalona z uwzględnieniem wspomnianych składników wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie pomniejszone o 13,71%, to podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie należy podwyższać do kwoty najniższej. W takiej sytuacji ustala się – tylko dla porównania – hipotetyczną podstawę wymiaru z uwzględnieniem elementów pensji niewliczanych do tej podstawy. Jeżeli tak skalkulowana podstawa nie będzie niższa od minimalnej płacy pomniejszonej o 13,71%, wówczas wysokość świadczenia chorobowego oblicza się przyjmując kwotę faktycznej podstawy wymiaru, z pominięciem składników przysługujących za okresy pobierania należności z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych nie może być niższa od kwoty najniższej podstawy obowiązującej nie tylko w dniu powstania prawa do ww. świadczenia, ale także w całym okresie jego pobierania. Wymusza to niekiedy przeliczenie podstawy przy niedyspozycjach zdrowotnych trwających na przełomie roku.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.