Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Świadczenie urlopowe w 2012 r. ? 5 błędów, których możesz uniknąć

Pracodawcy chętnie przyznają swoim pracownikom świadczenia urlopowe. Jest to dobra decyzja, ponieważ w ten sposób pracodawca podnosi atrakcyjność zatrudnienia w swojej firmie i poprawia finansowe warunki pracy. Poza tym jest to jedno z nielicznych świadczeń, które nie stanowi podstawy składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego), a więc w mniejszym stopniu obciąża też kieszeń pracodawcy.

Jednak wypłata świadczeń urlopowych jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków określonych przepisami prawa i łatwo popełnić błąd zarówno podczas samego przyznawania świadczenia, jak i przy prawidłowym ustaleniu jego wysokości. Konsekwencją błędów będzie konieczność sporządzania korekt raportów ubezpieczeniowych. Z kontroli przeprowadzonych przez ZUS i PIP wynika, że:

1)             bierzemy pod uwagę złą podstawę przy obliczeniach,

2)             nie pomniejszamy świadczenia proporcjonalnie do wymiaru etatu,

3)             naliczamy niewłaściwy procent wysokości świadczenia wypłacanego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy,

4)             źle obliczamy okres 14 dni kalendarzowych,

5)             źle rozliczamy świadczenie urlopowe, które musi zostać zwrócone pracodawcy.

Jak poradzić sobie w takich sytuacjach, dowiesz się ze 103 numeru poradnika Płace w firmie (str. 95).

Sprawdź poniżej, co jeszcze znajdziesz m.in. w najbliższym numerze poradnika Płace  w firmie.

Nowości 2012

Zakłady aktywności zawodowej ? spore zmiany od 25 sierpnia 2012 r.  ? str. 9

TK: urlop macierzyński nie może być przeszkodą do otrzymania trzynastki ? str. 17

Cudzoziemcy wykonujący pracę wymagającą wysokich kwalifikacji ? ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenie ? str. 18

Ważny wyrok TK dla emerytów niezatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę ? str. 21

Ogłoszono jednolity tekst Ordynacji podatkowej ? str. 22

Powierzanie pracy cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu w Polsce ? od 21 lipca 2012 r. grożą za to sankcje ? str. 29

MPiPS o gromadzeniu danych z linii papilarnych pracowników ? str. 38

Z codziennej pracy specjalisty ds. płac ( podziale na prawo pracy, ZUS, podatek, dokumentację i przykład rozliczenia)

Szkolne zapomogi dla pracowników ? ze środków ZFŚS czy ze środków obrotowych ? str. 47

Uwaga na błędy kadrowo-płacowe

Pracodawca może żądać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności tylko wtedy, gdy obowiązek jego przedłożenia wynika z przepisów prawa ? str. 43

Eksperci odpowiadają Czytelnikom

Jakie są obowiązki pracodawcy przy zwolnieniu pracownika, który ma zajęcie komornicze? ? str. 58

Jak sporządzić korektę składek za zleceniobiorcę? ? str. 60

Zaświadczenie o wynagrodzeniu potrzebne do emerytury ? jak może zareagować ZUS po jego skorygowaniu ? str. 65

Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek ? 3 przypadki ? str. 66

Choroba w czasie urlopu wypoczynkowego ? jak długo ważny jest druk ZUS RMUA ? str. 73

E-papierosy ? czy można je palić na terenie firmy ? str. 76

Kompleksowe rozwiązania płacowe:

Kontrola podatkowa u płatnika ? poznaj 10 najważniejszych zasad ? str. 79

?Zbyt długie umowy terminowe? ? poznaj stanowisko Sądu Najwyższego ? str. 103

Nie pomniejszamy świadczenia proporcjonalnie do wymiaru etatu

W najbliższym czasie będziemy wypłacać świadczenie urlopowe pracownikowi zatrudnionemu na 0,25 etatu, którzy będzie korzystał z 2-tygodniowego urlopu. Czy świadczenie powinno być wypłacone w pełnej wysokości, czy pomniejszane do wymiaru etatu?

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, zatem pracownik powinien otrzymać ? świadczenia przewidzianego u pracodawcy.

Ustawa o ZFŚS w art. 3 ust. 4 określa jedynie maksymalną wysokość świadczenia urlopowego, zatem pracodawca w wewnętrznych przepisach płacowych lub umowach o pracę może ustalić wysokość świadczenia urlopowego w niższej kwocie. Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego dla osoby zatrudnionej w wymiarze 0,25 etatu wyniesie: 1.093,93 zł × 0,25 etatu = 273,48 zł.

Podstawa prawna
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 28 maja 2012 r. poz. 592).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
Jarosława Warszawska
Mericon Kadry Płace Doradztwo

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.