Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Tarcza antykryzysowa 2.0. przyjęta

Sejm przyjął projekt specustawy uzupełniającej rozwiązania przewidziane w dotychczasowej tarczy antykryzysowej. Do przepisów ustawy dodany został zapis przewidujący możliwość ustanowienia w okresie epidemii dodatkowych dni wolnych od pracy. Tarcza antykryzysowa 2.0. uzupełnia rozwiązania przewidziane w dotychczasowej tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona m.in.:

 • objęcie częściowym zwolnieniem ze składek ZUS firm zatrudniających od 10 do 49 osób,
 • wydłużenie okresu wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych do 3 miesięcy,
 • objęcie organizacji pozarządowych pomocą na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • zachowanie ważności uprawnień do kierowania pojazdami, których termin upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • objęcie rolników i pracujący z nimi domowników świadczeniami za czas kwarantanny.

W trakcie prac nad tarczą 2.0. przyjęta została również poprawka zakładająca możliwość ustanowienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dni wolnych od pracy.

Uprawnienie w tym zakresie będzie przysługiwało Prezesowi Rady Ministrów, który w przypadku ogłoszenia jednego z tych  stanów będzie mógł określić dzień wolny od pracy w drodze rozporządzenia. Zgodnie z zapisami ustawy, wydając rozporządzenie w tym zakresie szef rządu powinien „uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium RP”.

PS. Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy „Koronawirus” poświęcony zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem pracodawców w czasie epidemii koronawirusa. Na bieżąco śledź razem z nami zmiany prawne, projekty nowych rozwiązań. Skorzystaj z praktycznych porad cenionych ekspertów, którzy podpowiadają, jak firmy i jednostki samorządowe powinny funkcjonować w okresie pandemii. Dowiedz się, jak zdobyć dodatkowe pieniądze, rozliczać się z pracownikami i ZUS. Codziennie znajdziesz tu nowe informacje. Pobierz:

 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • RDZ – wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie