Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia obciążą pracodawców

Projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 19 lutego 2014 r. zakłada powstanie obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu więcej niż jednej umowy zlecenia, w przypadku gdy przychód z pierwszej umowy, dziś będącej jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jest niższy niż minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że w przypadku wykonywania więcej niż jednej umowy o konieczności zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego będzie decydował przychód osiągnięty w chwili wypłaty, a nie moment zawarcia umowy. Jest to sprzeczne z art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawidłowe ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek, ograniczonej do kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku zbiegu wielu umów, jest w praktyce niemal niewykonalne, a koszty realizacji będą niewspółmiernie wysokie. Zdaniem właścicielki biura rachunkowego, Jarosławy Warszawskiej, niewyobrażalnie wzrośnie liczba obowiązków administracyjnych po stronie przedsiębiorców. W przypadku płatników zatrudniających liczne grupy zleceniobiorców, przedsiębiorca zostanie zmuszony do zatrudnienia dodatkowych osób w celu:

1) wystawiania zaświadczeń zleceniobiorcom o uzyskanym przez nich w danym miesiącu przychodzie,

2) sporządzania korekt raportów i deklaracji rozliczeniowych ZUS w przypadku, gdy Zakład stwierdzi błędy w wykazanych podstawach wymiaru składek u poszczególnych płatników, u których zleceniobiorca otrzymywał przychody.

Nowe przepisy mogą doprowadzać do sytuacji, w której zleceniobiorca najpierw otrzyma wynagrodzenie z umowy, z której dotychczas byłą odprowadzana wyłącznie składka zdrowotna, a później z umowy, która stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia. Wówczas płatnik, który wypłacił wynagrodzenie wcześniej, może zostać zobowiązany do sporządzenia korekty list płac, a nierzadko – do żądania od zleceniobiorcy zwrotu składek, których wcześniej nie pobrał.

 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.