Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

ZUS RPA - wyjaśnienia ZUS na temat ekwiwalentu za urlop

ZUS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników opublikował na internetowej stronie „E-akta pytania i odpowiedzi” obszerne komentarze związane z wypełnianiem  nowych raportów informacyjnych i rozliczeniowych (ZUZ RIA i ZUS RPA). Niektóre wyjaśnienia ekspertów ZUS wprowadziły jednak pewne nieporozumienia, wynikające w znacznej mierze z braku precyzji w sformułowaniu pytań. Spore wątpliwości powstały m.in. wokół wykazywania w raporcie ZUS RPA ekwiwalentu za zaległy urlop. Według opinii eksperta z ZUS ekwiwalent za urlop należny za lata poprzednie należy wykazać w raporcie ZUS RPA wraz ze wskazaniem roku, za który ekwiwalent przysługuje. Tak sformułowana odpowiedź wywołała lawinę nieporozumień zarówno wśród płatników, jak samych pracowników ZUS, którzy uznali, że w przypadku gdy ekwiwalent obejmuje zarówno urlopy zaległe, jak urlop bieżący należy rozbić kwotę ekwiwalentu proporcjonalnie i wykazać w raporcie ZUS RPA odpowiednio w pozycjach dotyczących poszczególnych lat. Jest to jednak interpretacja błędna, która bynajmniej nie wynika z odpowiedzi eksperta. Ekwiwalent za urlop, wypłacany w związku z ustaniem stosunku pracy (art. 171 kp) jest świadczeniem należnym w tym roku, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, bez względu na to, czy dotyczy tylko urlopu bieżącego, czy również urlopów zaległych (wyrok SN z 15 października 1976 r. sygn. akt I PRN 71/76). Przykład Pracownik rozwiązał umowę o pracę w marcu 2019 roku i otrzymał ekwiwalent za 24 dni urlopu, gdzie 17 dni stanowiło urlop zaległy z 2018 roku. Ponieważ uprawnienie do ekwiwalentu za urlop pracownik nabywa w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to cała kwota z tego tytułu stanowi należność przysługującą w marcu 2019 roku. W tym przypadku pracodawca nie wykazuje kwot ekwiwalentu za urlop w raporcie ZUS RPA. Jeżeli jednak pracodawca w bieżącym roku wypłaca lub wyrównuje ekwiwalent za urlop, do którego prawo pracownik nabył  w latach poprzednich, wówczas kwotę tego ekwiwalentu należy wykazać w raporcie ZUS RPA – przykład znajdziesz w 198 numerze poradnika Płace w firmie.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie