Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Terminy rozliczeń

Luty 2013 r. - terminy rozliczeń

Do 5 lutego 2013 r. musisz złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za styczeń,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za styczeń

- jeśli rozliczasz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Do 11 lutego 2013 r. musisz:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA - za siebie ? za styczeń,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za siebie ? za styczeń,
 • deklarację INTRASTAT ? przywóz, wywóz ? za styczeń;

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie ? za styczeń.

Do 15 lutego 2013 r. musisz:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za pracowników ? za styczeń,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za pracowników ? za styczeń,

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, bez względu na wysokość należności z tytułu tych umów i od osób prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników); a także składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli zatrudniasz pracowników w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,
 • składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych, mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz za ławników sądowych, uzyskujących diety z tytułu pełnienia funkcji,
 • zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

Do 20 lutego 2013 r. musisz:

1) zapłacić:

 • zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom należności ze stosunku pracy i innych niż ze stosunku pracy (np. z praw majątkowych, z umów zlecenia za zleceniobiorców, którzy są jednocześnie Twoimi pracownikami) za styczeń,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej płacony według skali, a także z najmu, dzierżawy za styczeń,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej płacony według 19 % stawki liniowej ? za styczeń,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osób prawnych za styczeń,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy za styczeń,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń,
 • zaliczkę w formie uproszczonej przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ich wpłacania,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego (w tym od umów zleceń i o dzieło o wartości do 200 zł miesięcznie) za styczeń,
 • składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za styczeń;

2) złożyć:

 • DEK-I-0 (Deklaracja miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), DEK-I-a lub DEK-I-b za styczeń,
 • pisemne zawiadomienie o wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej ? osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • pisemne zawiadomienie o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek ? tzw. mali podatnicy (osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej),
 • zbiorczy wniosek WN-D i indywidualne informacje INF-D w sprawie wypłaty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Do 28 lutego 2013 r. musisz złożyć:

 • PIT-11 za 2012 r. ? imienna informacja o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek,
 • PIT-8C za 2012 r. ? informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-40 za 2012 r. ? roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
 • IFT-1/IFT-1R za 2012 r. ? roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Trzeba też przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu roczne obliczenie podatku przez organy rentowe (PIT-40A/11A). 

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie