Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Terminy rozliczeń

Maj 2013 r. - terminy rozliczeń

Do 6 maja 2013 r. (5 maja – dzień wolny) należy złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA - za kwiecień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA - za kwiecień

- jeśli rozliczasz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.

Do 7 maja 2013 r. należy:

1) złożyć:

 • CIT-7 (informacja dla podatnika o pobranym przez płatnika podatku od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) - za kwiecień;

2) zapłacić:

 • zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych w kwietniu dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce,
 • podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; dotyczy spółek przejmujących przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązanych do wpłaty zryczałtowanego podatku - za kwiecień,
 • zryczałtowany podatek od zagranicznych osób prawnych - za kwiecień,
 • podatek dochodowy w formie karty podatkowej - za kwiecień.

Do 10 maja 2013 r. należy:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA – za siebie – za kwiecień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA – za siebie – za kwiecień,

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie – za kwiecień.

Do 15 maja 2013 r. należy:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA - za pracowników – za kwiecień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA – za pracowników – za kwiecień,
 • wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług) – za kwiecień - jeśli są składane w formie papierowej;

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, bez względu na wysokość należności z tytułu tych umów i od osób prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników); należy także złożyć deklarację oraz imienne raporty miesięczne - za kwiecień,
 • składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych, mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz za ławników sądowych, uzyskujących diety z tytułu pełnienia funkcji,
 • zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 • II ratę podatku rolnego od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spółek) nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • II ratę podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • II ratę podatku leśnego od osób fizycznych.

Do 20 maja 2013 r. należy zapłacić:

 • zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom należności ze stosunku pracy i innych niż ze stosunku pracy (np. z praw majątkowych, z umów zlecenia za zleceniobiorców, którzy są jednocześnie pracownikami Waszej firmy) - za kwiecień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło o wartości do 200 zł miesięcznie - za kwiecień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za kwiecień,
 • zryczałtowany podatek od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wydatkowanych na inne cele niż wykazywane w deklaracji CIT-6AR, czy oświadczeniu CIT-5 - za kwiecień,
 • zaliczkę w formie uproszczonej przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ich wpłacania,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej, a także z najmu, dzierżawy - za kwiecień,
 • zaliczkę na podatek od dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanego stawką liniową (19%) - za kwiecień,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osób prawnych - za kwiecień,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy - za kwiecień,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - za kwiecień,
 • składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i złożyć deklarację DEK-I-O, DEK-I-A lub DEK-I-B - za kwiecień.

Do 31 maja 2013 r. należy wpłacić:

 • na wyodrębniony rachunek ZFŚS kwotę stanowiącą co najmniej 75% środków rocznego odpisu, jeżeli pracodawcy dotyczy obowiązek tworzenia funduszu.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.