Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Terminy rozliczeń

Październik 2012 r. - terminy rozliczeń

Do 5 października 2012 r. musisz złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za wrzesień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za wrzesień

- jeśli rozliczasz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.

Do 8 października 2012 r. (7 października dzień wolny) musisz zapłacić:

 • zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych w lipcu dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce,
 • podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; dotyczy spółek przejmujących przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązanych do wpłaty zryczałtowanego podatku ? za wrzesień,
 • zryczałtowany podatek od zagranicznych osób prawnych ? za wrzesień,
 • podatek dochodowy w formie karty podatkowej ? za wrzesień;

Do 10 października 2012 r. musisz:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za siebie ? za wrzesień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za siebie ? za wrzesień,

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie ? za wrzesień.

Do 15 października 2012 r. musisz:

1) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, bez względu na wysokość należności z tytułu tych umów i od osób prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników); musisz także złożyć deklarację oraz imienne raporty miesięczne - ? za wrzesień,
 • składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych, mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz za ławników sądowych, uzyskujących diety z tytułu pełnienia funkcji,

2) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za pracowników ? za wrzesień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za pracowników ? za wrzesień,

Do 22 października 2012 r. (20-21 października dni wolne) musisz:

1) zapłacić:

 • zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom należności ze stosunku pracy i innych niż ze stosunku pracy (np. z praw majątkowych, z umów zlecenia za zleceniobiorców, którzy są jednocześnie Twoimi pracownikami) za wrzesień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło o wartości do 200 zł miesięcznie za wrzesień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego za wrzesień,
 • zaliczkę w formie uproszczonej przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ich wpłacania,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej, a także z najmu, dzierżawy za wrzesień oraz za III kwartał (podmioty rozliczające się kwartalnie),
 • zaliczkę na podatek od dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanego stawką liniową (19%) za wrzesień oraz za III kwartał (podmioty rozliczające się kwartalnie),
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osób prawnych za wrzesień oraz za III kwartał (podmioty rozliczające się kwartalnie),
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy za wrzesień,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
 • składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) złożyć:

 • DEK-I-0 (Deklaracja miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), DEK-I-a lub DEK-I-b za wrzesień;
 • zbiorczy wniosek WN-D i indywidualne informacje INF-D w sprawie wypłaty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.