Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Terminy rozliczeń

Sierpień 2012 r. - terminy rozliczeń

Do 6 sierpnia 2012 r. (5 sierpnia ? dzień wolny) musisz złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za lipiec,

 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za lipiec

- jeśli rozliczasz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.

Do 7 sierpnia 2012 r. musisz:

1) zapłacić:

 • zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych w lipcu dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce,

 • podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; dotyczy spółek przejmujących przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązanych do wpłaty zryczałtowanego podatku ? za lipiec,

 • zryczałtowany podatek od zagranicznych osób prawnych ? za lipiec,

 • podatek dochodowy w formie karty podatkowej ? za lipiec;

Do 10 sierpnia 2012 r. musisz:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za siebie ? za lipiec,

 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za siebie ? za lipiec,

 • deklarację INTRASTAT ? przywóz, wywóz ? za lipiec;

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie ? za lipiec.

Do 16 sierpnia 2012 r. (15 sierpnia - dzień wolny) musisz:

1) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, bez względu na wysokość należności z tytułu tych umów i od osób prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników); musisz także złożyć deklarację oraz imienne raporty miesięczne ? za lipiec,

 • składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych, mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz za ławników sądowych, uzyskujących diety z tytułu pełnienia funkcji,

 • zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej ? za lipiec;

2) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za pracowników ? za lipiec,

 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za pracowników ? za lipiec,

 • VAT-UE ? informację podsumowującą o wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z odpowiednim załącznikiem/załącznikami: VAT-UE/A (informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów), VAT-UE/B (informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów) oraz VAT-UE/C ? (informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług) ? za lipiec - jeśli są składane w formie papierowej.

Do 20 sierpnia 2012 r. musisz:

1) zapłacić:

 • zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom należności ze stosunku pracy i innych niż ze stosunku pracy (np. z praw majątkowych, z umów zlecenia za zleceniobiorców, którzy są jednocześnie Twoimi pracownikami) za lipiec,

 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło o wartości do 200 zł miesięcznie za lipiec,

 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego za lipiec,

 • zryczałtowany podatek od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wydatkowanych na inne cele niż wykazywane w deklaracji CIT-6AR, czy oświadczeniu CIT-5) za lipiec,

 • zaliczkę w formie uproszczonej przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ich wpłacania,

 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej, a także z najmu, dzierżawy za lipiec,

 • zaliczkę na podatek od dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanego stawką liniową (19%) za lipiec,

 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osób prawnych za lipiec,

 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy za lipiec,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,

 • składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) złożyć:

 • DEK-I-0 (Deklaracja miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), DEK-I-a lub DEK-I-b za lipiec;

 • zbiorczy wniosek WN-D i indywidualne informacje INF-D w sprawie wypłaty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.