Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Terminy rozliczeń

Styczeń 2013 r. - terminy rozliczeń

Do 7 stycznia 2013 r. należy:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za grudzień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za grudzień

- w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

2) zapłacić:

 • zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych w grudniu dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce,
 • podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; dotyczy spółek przejmujących przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązanych do wpłaty zryczałtowanego podatku ? za grudzień,
 • zryczałtowany podatek od zagranicznych osób prawnych ? za grudzień,
 • podatek dochodowy w formie karty podatkowej ? za grudzień;

Do 10 stycznia 2013 r. należy:

1) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za siebie ? za grudzień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za siebie ? za grudzień,

2) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie ? za grudzień.

Do 15 stycznia 2013 r. należy:

1) zapłacić:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, bez względu na wysokość należności z tytułu tych umów i od osób prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników); musisz także złożyć deklarację oraz imienne raporty miesięczne ? za grudzień,
 • składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych, mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz za ławników sądowych, uzyskujących diety z tytułu pełnienia funkcji,

2) złożyć:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA ? za pracowników ? za grudzień,
 • imienne raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ? za pracowników ? za grudzień,
 • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej),
 • Zawiadomienie o wyborze kasowej metody rozliczeń lub rezygnacji z tej metody począwszy od stycznia 2013 r.

Do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia - dzień wolny) należy:

1) zapłacić:

 • zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom należności ze stosunku pracy i innych niż ze stosunku pracy (np. z praw majątkowych, z umów zlecenia za zleceniobiorców, którzy są jednocześnie pracownikami) za grudzień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło o wartości do 200 zł miesięcznie za grudzień,
 • pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego za grudzień,
 • zaliczkę w formie uproszczonej przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę ich wpłacania,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z działalności gospodarczej za grudzień lub IV kwartał 2012 r., a także z najmu, dzierżawy;
 • zaliczkę na podatek od dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanego stawką liniową (19%) za grudzień,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osób prawnych za grudzień,
 • zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy z zagranicy, emerytur i rent z zagranicy za grudzień,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień,
 • składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (a także rozliczyć wpłaty na PFRON za 2012 r.)

2) złożyć:

 • DEK-I-0 (Deklaracja miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), DEK-I-a lub DEK-I-b za grudzień;
 • zbiorczy wniosek WN-D i indywidualne informacje INF-D w sprawie wypłaty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy,
 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/rezygnacji z tej metody,
 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2013 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2012 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe.

Jeśli jesteś czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”, wpisz swój login i hasło

Nie pamiętasz hasła?
Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/przypomnij-haslo

Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem poradnika „Płace w firmie”,

kliknij i dowiedz się więcej o naszej publikacji! Sprawdź, jak możesz zamówić „Płace w firmie”.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.